Til hovedinnhold

Tett dialog med regjeringen om yrkesskade for brannfolk

Ingunn Reistad Jacobsen og Audun Olsen-Skaldehaug i møte med statssekretær Hans Petter Aasen i justis- og beredskapsdepartementet

Ingunn Reistad Jacobsen og Audun Olsen-Skaldehaug i møte med statssekretær Hans Petter Aasen i justis- og beredskapsdepartementet (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet hadde torsdag 29. juni møte med statssekretær Hans Petter Aasen i Justis- og beredskapsdepartementet. Hovedtemaet var yrkesskadedekning på øvelser og trening.

29.06.2023
Sist oppdatert: 29.06.2023

Regjeringen offentliggjorde denne våren at den jobber med å få på plass en utvidet yrkesskadedekning for brannfolk som skades på pålagt trening og øvelser. Politiet fikk i 2022 en ordning på plass for slike skader. Fagforbundet har hele veien vært en pådriver for at ordningen skal gjøres gjeldene også for brann- og redningspersonell, ambulansearbeidere og andre med behov for realistisk trening og øvelser.

Fagforbundet har også andre krav til regjeringen innenfor yrkesskaderegelverket, blant annet godkjenning av kreft som yrkessykdom. Det ble tatt opp på innspillsmøtet regjeringen hadde i mai. 

Ønsker fortgang i prosessen

I møtet la Fagforbundet vekt på at det er viktig å få på plass en så god ordning som mulig så raskt som mulig. Brannfolk har et vidt spekter av oppgaver, som blant annet inkluderer arbeid i branner, under vann, i store høyder, under sammenraste bygninger, i giftige stoffer eller i trafikkerte gater. Det er helt nødvendig å kunne øve realistisk for å gi hjelpen publikum er avhengig av.

Aasen meddelte i møtet at regjeringen jobber aktivt med saken. Utvidet yrkesskadedekning for kriminalomsorgen er sendt på høring. Årsaken til at dette arbeidet går raskere er at ordningen gjelder statlig ansatte, noe som allerede er iverksatt for politiets del.

Helhetlig gjennomgang av brann- og redningsvesenet

I møtet ble også rapporten fremtidens brann- og redningsvesen diskutert. I juni leverte arbeidsgruppen rapporten til Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Regjeringen skal gjennomgå innholdet og deretter legge frem en Stortingsmelding om brann og redning. Statssekretæren ville derfor høre forbundets meninger om rapporten.

Fagforbundet mener rapporten er god. Forbundet mener det særlig blir viktig å følge opp tiltakene som skal ivareta deltidsmodellen i årene som kommer. Det gjelder både grep for å gjøre det attraktivt å jobbe som deltidsbrannkonstabel og å sette tydeligere grenser for politi- og helseoppdrag enn i dag.

Forbundet mener samarbeidsordninger i brann og redning bør baseres på frivillighet.

Regjeringen ønsker samarbeid med Fagforbundet

Statssekretæren ytret et ønske om videre dialog med forbundet både om yrkesskade og den helhetlige gjennomgangen av brann og redning. Vi kommer derfor til å ta et nytt møte etter sommeren.

Fra Fagforbundet møtte leder av yrkesseksjon Samferdsel og teknisk Ingunn Reistad Jacobsen, Hovedtillitsvalgt i Oslo brann og redningsetat Audun Olsen-Skaldehaug, og rådgiver Torgeir Holm.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?