Til hovedinnhold

Brudd i forhandlingene om brannavtalen

Fagforbundets forhandlere, brannavtalen.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon måtte bryte forhandlingene om særavtalen for brann- og redningstjenesten. f.v Tor Geir Bue, Karianne Hansen Heien og Terje Strømmen. (Foto: Fagforbundet)

Tirsdag 25. april ble det brudd i andre del av forhandlingene om den sentrale særavtalen for brann- og redningstjenesten (SFS 2404). Krav om arbeidstid og beredskapsvakt sto sentralt.

25.04.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 27.04.2023

Forhandlingene ble satt på pause i desember, hovedsakelig for å jobbe videre med bestemmelsene knyttet til arbeidstid og beredskapsvakt. Disse er blitt regulert gjennom protokolltilførsel gjennom den siste avtaleperioden, og partene har hatt et partssammensatt utvalg i perioden, som skulle vurdere spørsmålet. Partene kom ikke til enighet om forslag til en ny regulering i det partssammensatte utvalget.

Går til nemndsbehandling

Fagforbundet kom ikke til enighet med KS i forhandlingene og avtalen går dermed videre til nemndsbehandling.

- Fagforbundet er skuffa over at vi ikke klarte å komme til enighet med KS. Våre krav gjenspeiler hva medlemmene våre er opptatt av og for eksempel muligheten til å kunne avtale lokalt en økt godtgjørelse for hjemmevakt, sier forhandlingsleder Karianne Hansen Heien.

Flere krav ble fremmet

I tillegg til krav knyttet til bestemmelser om arbeidstid og beredskapsvakt fremmet Fagforbundet krav om:

  • Betalingsbestemmelsen for beredskapsvakt
  • Betalingsbestemmelsen for utrykning på hjemmevakt
  • Lønn for ledere som gjenspeiler ledelse over personell i innsats
  • Godtgjøringer for reise til brann- og redningsskolen
  • Arbeidstid og lønn ved nettbasert undervisning
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?