Til hovedinnhold

Nå kommer erstatning for brannfolk under trening og øvelse

Nå blir det mulig å få godkjent yrkesskade som oppstår på øvelse.

Nå blir det mulig å få godkjent yrkesskade som oppstår på øvelse. (Foto: High and low)

Regjeringen offentliggjorde fredag stortingsmeldingen om brann- og redningsvesenet. I den står det at regjeringa vil sikre regler som gir ansatte i brann- og redningsvesenet rett til erstatning også ved skader som skyldes pålagt trening.

22.03.2024 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 04.04.2024

– Fagforbundet har lenge jobbet for å få på plass en rett til yrkesskadeerstatning for dem som skader seg på øvelse og trening, og vi er glade for at justisministeren er tydelig på dette i meldinga, sier Ingunn Reistad Jacobsen, leder  for Yrkesseksjon samferdsel og teknisk.

Noe vi har jobbet med lenge

Yrkesseksjonslederen var sammen med nestleder i Fagforbundet Helene Skeibrok og hovedtillitsvalgt i Oslo Brannvesen Audun Olsen-Skaldehaug tilstede da justisiministeren presenterte meldinga på Sentrum Brannstasjon.

Fagbladet: Nå skal brann- og redningsarbeidere sikres erstatning hvis de skader seg på øvelse.

– Det kan ikke være slik lenger at brannfolk risikerer å få avslag på erstatning om man skader seg når de gjennomfører risikofylt innsats under øvelser for å trygge innbyggere. Blålysetatene våre er avhengig av å gjennomføre reelle øvelser, og det blir ikke reellt dersom man er redd for at man ikke får erstatning hvis noe skjer, sier Jacobsen som understreker at ambulansearbeidere også må få samme rettigheter.

– Nå har to av tre yrkesgrupper fått sterkere rettigheter. Vi vil at også ambulansearbeidere skal omfattes av samme rett til erstatning ved skade under pålagt øving – på samme måte som politiet har og som brannvesenet nå skal få, sa Jacobsen og nestleder Helene Skeibrok til Fagbladet.

Risikofylt yrke med behov for reelle øvelser

Beredskapsstyrkene krever mye trening og øvelse, og Jacobsen mener rett til erstatning er viktig å få på plass for å sikre nødvendig trygghet til brannfolk under øvelser. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fått frist før sommeren på å lage et forslag til erstatningsordning, og Fagforbundet har blitt invitert til å bidra i arbeidet.

– Brann og redningspersonell har et risikofylt yrke, med fare for både yrkessykdom og yrkesskader. Det er veldig gledelig at regjeringen nå tetter ett av hullene. Men det gjenstår fortsatt å godkjenne kreft som yrkessykdom i brann og redning. Vi er litt overrasket over at meldingen ikke nevner kreftrisiko i yrket med ett ord, sier Jacobsen.

Stortingsmeldinga gir en bred oversikt over brann- og redningsområdet og presenterer innsats og tiltak for å utvikle brann- og redningsvesenet videre.

Fagforbundet kommer til å jobbe grundig med meldinga fremover og ha tett dialog med det politiske miljøet før endelig behandling i Stortinget. Foreløpige konklusjoner er at denivaretar ansattperspektivet på en god måte. Når det gjelder lokal ledelse er vi glade for at regjeringen vil videreutvikle lederutdanningen, men skulle gjerne sett krav om heltidsledelse i alle brann- og redningsvesen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?