Til hovedinnhold

Ny brannavtale etter nemndskjennelse

Illustrasjonsbilde: Brann og redning

Illustrasjonsbilde: Brann og redning (Foto: High and Low / Fagforbundet)

I april brøt Fagforbundet den andre runden forhandlinger med KS om ny særavtale for brann- og redningstjenesten, SFS 2404. Da gikk saken til nemnd for avgjørelse. Nå er kjennelsen kommet.

18.08.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 21.08.2023

Fagforbundet valgte å stemme imot slutningen, mot flertallsstemmene fra KS og nemndsleder. Det var blant annet på grunn av manglende gjennomslag for endret betalingsbestemmelse for hjemmevakt, altså muligheten til å lokalt framforhandle en bedre brøk.

Vi stemte mot slutningen, da vi ikke fikk gjennomslag for våre viktigste punkter. Vi er overrasket over den manglende viljen til å la lokale parter forhandle om avlønning for beredskapsvakta. Vi er allikevel fornøyde med gjennomslag på enkelte punkter knyttet til beredskapsvaktordning og arbeidstid, sier Karianne Hansen Heien, forhandlingsleder fra Fagforbundet.

Vi er også veldig fornøyd med delvis gjennomslag for kravet om at utrykning fra hjemmevakt skal godtgjøres med minimum en time mellom kl. 21.00-06.00, og ikke medgått tid som i dag. Det vil i større grad reflektere den belastningen våre medlemmer opplever ved utkalling under vakta, sier hun.

Regulering av beredskapsvakt var et viktig krav

Et av de viktigste kravene til Fagforbundet var knyttet til regulering av beredskapsvakt (hjemmevakt) og arbeidstid i lys av relevante rettsavgjørelser de siste årene.

Fagforbundet ønsket å sikre at særavtalen var i tråd med den gjeldende rettstilstanden, samtidig som vi ivaretok den viktige funksjonen beredskapsvaktordninger har for beredskapen i hele Norge.

Krav om lokal forhandling av beredskapsvakta

Et annet viktig krav var å åpne for muligheten til å lokalt forhandle en bedre brøk for godtgjøring for beredskapsvakta, altså endre betalingsbestemmelsen på 1:5 til en minimumsbestemmelse.

Fagforbundet mener dette var et viktig krav for å kunne sikre rekruttering. I tillegg til at betalingen i større grad kan reflektere belastingen i den enkelte beredskapsvaktordning ut ifra en lokal vurdering.

Videre arbeid med brannavtalen

Partene skal nå arbeide videre med fortolkning av gjeldende rettstilstand og sikre at særavtalen er i tråd med denne. I tillegg skal de arbeide med en veileder som kan benyttes for å vurdere den beredskapsvaktordningen i lys av arbeidstid og belastning for å sikre at den er i tråd med gjeldende lovverk.

Her finner du protokollen

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?