Til hovedinnhold

Aldersvennlig samfunn kommer ikke av seg selv

Illustrasjon: Aktive pesnjonister

Illustrasjon: Aktive pesnjonister (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

– Jeg håper de tillitsvalgte i Fagforbundet vil anbefale sine pensjonister til å bli medlemmer i pensjonistforbundet lokalt, ikke bare være kollektive medlemmer, oppfordrer leder i Pensjonistforbundets, Jan Davidsen.

14.05.2019 av Kari-Sofie Jenssen
Sist oppdatert: 21.05.2019

Fagforbundets første leder, og nå leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, vet hva som trengs både for nåværende og framtidige pensjonister. Han snakker seg varm om det viktigste kravet til Pensjonistforbundet: Å få tilbake forhandlingsretten.

– Den gangen Fagforbundet gikk inn på en avtale med Pensjonistforbundet var det for å gi dem styrke i forhandlingsarbeidet – å gi dem det vi så pent kaller «kjøttvekten», forteller Davidsen. Det er ikke lenger nok.


Birgit Dannenberg

Forhandlingsretten tilbake

– Når vi får tilbake forhandlingsretten trenger vi en organisasjon som kan forvalte den. Kravene våre må forankres demokratisk i organisasjonen, og resultatene skal være gjenkjennelige i etterkant. Forhandlerne må være trygge på at de har medlemmene i ryggen.

Davidsen understreker at mange faktisk nå lever like lenge som pensjonister som de har vært yrkesaktive. Derfor må pensjonistene skaffe seg de nødvendige virkemidlene til å ha påvirkning på fordelingspolitikken.

– Pensjonen reguleres ut fra en prosentsats. De som har minst, får minst. Det bryter med tankegangen som vi og Fagforbundet står for. I butikken handler vi med kroner, ikke prosenter.

Jan Davidsen mener at alle, som et minimum, må få kompensert prisstigningen, uansett hvor lav pensjon de har. Aller helst bør de få en regulering som gir en vekst. Derfor er det nødvendig å utvikle en kamporganisasjon.

– Vi kan ikke streike, vi har ikke den type kampmidler. Vi må bli enda flinkere til å jobbe både faglig og politisk. Vi trenger folk som skjønner denne type tenkning, sier Davidsen og ønsker seg flere aktive medlemmer med tillitsvalgtbakgrunn.

Trenger tillitsvalgterfaring

Pensjonistforbundet er flinke til å ta vare på hverandre gjennom sosiale møtesteder, foredragsholdere og turer. Nå mener Davidsen at tida er inne til neste skritt.

Det som skal til for å lage et aldersvennlig samfunn, ifølge Davidsen, er å sikre økonomien gjennom trygden. Det er også avgjørende hvordan kommunene organiserer tjenestene sine.

Da er det snakk om alt fra bemanningsnormer til tjenestene i egen regi.

– Det er ting Fagforbundet kan gjøre, som ikke Pensjonistforbundet kan gjøre, og vice versa. Ønsker du å engasjere deg i kommunen og lokalsamfunnet ditt er det lurest å gjøre det gjennom pensjonistforbundet. Vi har en annen type bredde i arbeidet opp mot eldrerådet og opp mot kommunen. Vi kan representere de eldre på en annen måte. Vi ønsker å få nytte av pensjonistenes erfaring og kunnskap. Engasjementet behøver ikke å stoppe selv om du er blitt pensjonist.

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?