Til hovedinnhold

Regjeringa vil gjøre alderspensjonen til uføre enda dårligere

Arbeidsminister Anniken Hauglie vil gjøre alderspensjonen til uføre enda dårligere.

Arbeidsminister Anniken Hauglie vil gjøre alderspensjonen til uføre enda dårligere. (Foto: Regjeringen)

Arbeidsminister Anniken Hauglie har varslet at hun vil fjerne skjermingsregelen for dem som er født i 1955 eller senere. Dette betyr i praksis at yngre årskull må jobbe lenger for å få pensjon på samme nivå som eldre årskull.

19.09.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 19.09.2019

I forbindelse med pensjonsreformen ble det bestemt at alderspensjonen fra folketrygda skulle levealdersjusteres, hvilket betyr at yngre årskull må jobbe lenger for å få pensjon på samme nivå som eldre årskull.

- Tidlig ble det klart at dette ville slå helt urimelig ut for uføre, siden de av åpenbare grunner ikke kan velge å jobbe lenger, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Det er ved 67 år at uførepensjonen fra NAV blir gjort om til alderpensjon. For å kompensere for denne uretten ble det innført et skjermingsfradrag. Det gir uføre en mildere levealdersjustering enn for dem som går av som arbeidsføre. Det er denne ordningen regjeringa nå vil kutte. 

Tar fra de fattigste


Birgit Dannenberg / Fagforbundet

Fagforbundet reagerer sterkt på at regjeringa nok en gang tar fra de vanskeligst stilte. Uførepensjonen fra NAV er lav. De uføre har heller ikke rett til AFP, siden kravet for å få det er at du er i jobb når du tar ut denne rettigheten.

- Regjeringa følger med dette forslaget opp sin omvendte Robin Hood-politikk. De tar fra de fattige og gir til de rike. Vi vet hvem som har største sjanse for å bli uføre. Det er dem som står «på golvet» i krevende fysiske jobber, forteller Mette Nord.

Og mange av disse er blant Fagforbundets medlemmer, for eksempel renholdere, helsefagarbeidere og assistenter. Blant disse vil omtrent hver femte arbeidstaker bli ufør. Andelen uføre blir lavere i yrkesgrupper med høyere lønn og «finere» tittel.

Sammenligner med dem som tar ut tidlig pensjon

Statsråd Anniken Haugli har lagt fram regnestykker som viser at yrkesaktive som tar ut pensjon svært tidlig, kan komme like dårlig eller dårligere ut. Fagforbundet mener denne sammenlikningen ikke er relevant.

- Det er et problem at de lavest lønte også kommer ut med en lav pensjon, dersom de tar ut pensjon tidlig. Men det er ikke et argument for å svekke rettighetene til de uføre. Man må også huske at uføre har hatt vedvarende lavere inntekt fra de ble uføre og fram til de blir alderspensjonister, sier fagforbundslederen.

Uretten blir større

Et viktig mål med pensjonsreformen var å stimulere folk til å jobbe lenger. Det ser i hovedsak ut til å ha slått til, og med vedtaket om ny offentlig tjenestepensjon, vil det bli mer lønnsomt å jobbe lenger også for de offentlig ansatte. Hvis den trenden fortsetter, slik statsråd Haugli mener den kommer til å gjøre, vil forskjellen i alderspensjon mellom uføre og dem som beholder helsa også fortsette å øke.

- Dermed blir uretten overfor de uføre også større og større. Det skulle bare mangle at ikke regjeringa skjermer dem som ikke kan påvirke pensjonen sin og heller ikke livssituasjonen sin med en mer moderat levealdersjustering.

- Landsstyret i Fagforbundet ber regjeringa snu i denne saka. Det betyr lite for økonomien i Norge og svært mye for dem som rammes.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?