Til hovedinnhold

Ny pensjonsordning: nå er det opp til medlemmene

Fagforbundet er fornøyd med den nye pensjonsordningen i offentlig sektor. – Nå er det opp til medlemmene å bruke stemmeretten ved uravstemninga i vårens tariffoppgjør, sier Mette Nord.

09.03.2018 av Mette Nord, leder i Fagforbundet
Sist oppdatert: 09.03.2018

Det er spennende tider, ikke minst på pensjonsområdet. Bare for noen dager siden, 2. mars, ble vi i Fagforbundet og LO enige med både arbeidsgiverne og resten av arbeidstakerne i offentlig sektor om et forslag til pensjonsavtale for de offentlig ansatte.

Det har blitt en god ordning, og jeg håper - og oppfordrer – medlemmene til å bruke stemmeretten sin og si ja til denne ordningen. Det vil bety mye for hver enkelt, og mest for ungene og barnebarna til oss som begynner å bli godt voksne. Det er nemlig de unge som virkelig vil tape om vi ikke får flertall for den nye ordningen.

Les hele avtalen her

En god pensjonsordning

Jeg syns det sier mye om hvor langt vi kom, ved å se på hva Kirstin Skogen Lund, NHO-sjefen sier om ordningen. «Færre skal bære flere i fremtiden og derfor skjønner jeg ikke hvorfor det offentlige har gitt seg selv en dyr pensjonsordning i en tid hvor offentlige inntekter går ned og utgiftene går opp». Hun får følge av Norsk Industris Stein Lier Hansen, som legger til at AFP-ordninga er så kostbar at den ikke kan gjennomføres.

Den dag kommer nok aldri at pensjonsavtalene vi har i offentlig sektor blir så billige at NHO sier seg fornøyde. Heldigvis. 

Frykter at god AFP skal smitte

Statsråd Anniken Hauglie har sagt at AFP i offentlig sektor er blåkopi av privat AFP. Det er ikke riktig. Vi har fått til en ordning som kalles betinget tjenestepensjon som gjør at det er nesten helt umulig å miste hele rettigheten, når den først er opparbeidet. Stein Lier Hansen er irritert og frykter smittefare og streik i egne forhandlinger. Målet hans er en dårligere AFP-avtale, og då misliker han både «betinget tjenestepensjon» og overgangsordninger.

Sjølvsagt fins det også andre kritikere. Flere med en helt annen posisjon. Noen mener at hele avtalen er «fryktelig dårlig». Så fins det også de, blant andre FAFO-ekspert Jon Hippe, som miner at avtalen er god, og mer «sjenerøs» enn forventet.

Levealdersjustering blir ikke borte

Vi har hatt en god tidligpensjon i offentlig sektor. Den nye AFP-ordninga har en annen innretning, men den er bedre enn privat AFP. Både LO, Unio og YS stod hardt på for et enda bedre resultat. Jeg syns vi kom veldig langt og fikk til gode og trygge løsninger. De som ikke kommer så godt ut, er de som har korte yrkeskarriærer fra de begynner å jobbe til de tar ut pensjon.

Det kan virke som om enkelte av kritikerne har venta at vi skulle forhandle vekk levealdersjusteringa. Men den er der, sammen med andre reformprinsipp.

Den gamle ordninga ville blitt stadig dårligere for de yngre fordi samordninga etter hvert ville «spist opp» tjenestepensjonen. Dette ble forsterka av at regjeringen, med støtte i Stortinget, gjorde det ekstra vanskelig å kompensere for levealdersjusteringa i offentlig sektor i 2009

Derfor var det nødvendig å framforhandle ei ordning som ivaretar yngre årskull bedre. Med dagens offentlige tjenestepensjon vil en som er født i 1993 måtte stå i arbeid fram til 73 år for å oppnå 66 prosent av sluttlønna som pensjonsnivå. Med den nye avtalen oppnår han eller hun dette nivået ved 69-årsalderen, med hvis begynner å jobbe som 27-åring.

Særaldersgrenser består

Da blir det for lettvint, slik enkelte sier: «Avvis avtalen, så blir det meste som før». Det er nettopp det det ikke blir.

Både særaldersgrenser og uførepensjon har vært tema. På disse områdene har vi med oss viktige sikringsmekanismer. Men i begge tilfelle står det att en god del arbeid før alle avklaringer er på plass.

Det er ikke rart om mange medlemmer er usikre på egne pensjonsvilkår. Det vil komme mer informasjon og forklaringer både fra LO og oss i Fagforbundet, slik at medlemmene som skal stemme over denne avtalen, har et best mulig grunnlag når den kommer til uravstemning.

I denne omgang nøyer jeg meg med å vise til den sterke kritikken fra NHO. Det bør styrke Fagforbundets og min anbefaling.

Les mer på Fagforbundets egne pensjonssider

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?