Til hovedinnhold

Enighet om pensjon i offentlig sektor

Fagforbundets leder Mette Nord. Foto: Birgit Dannenberg

Fagforbundets leder Mette Nord. Foto: Birgit Dannenberg

Det er oppnådd enighet om en ny pensjonsløsning for offentlig sektor, mellom regjeringen og LO, Unio, YS og Akademikerne.

09.03.2018 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 09.03.2018

Det er enighet om en avtale som gir en god livsvarig pensjon og et tidligpensjonstillegg for de som trenger det. Det er enighet om en påslagsmodell der alle år i arbeid skal gi opptjening fra første krone. Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere.

- Vi er godt fornøyd med denne avtalen. Offentlig sektor har gjennom dette fått en god og bærekraftig pensjonsordning som sikrer både de yngste og eldste medlemmene, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

I tråd med LO-kongressen

- LOs utgangspunkt for forhandlingene var vedtaket på kongressen i 2017 som la til grunn at det fortsatt skal være en felles pensjonsordning i offentlig sektor innenfor rammene av en påslagsmodell. Det har vi fått med denne avtalen, legger hun til. 

Videre vedtok kongressen at en ny pensjonsordning skal baseres på kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner, reguleringsbestemmelser som i Folketrygden, at overføringsavtalen videreføres og at den skal inneholde en godt tilpasset AFP/tidligpensjonsordning.

 

Viktige verdier ivaretatt

- Vi har fått til en avtale som har i seg disse elementene. Samtidig har vi fått en avklaring på overgangsordninger knytta til alderspensjon for personer med særaldersgrense og videre prosess for disse gruppene som skal gjennomføres via forhandlinger mellom partene, sier Mette Nord.

 Anbefalt resultat

- Helheten i dette er så god at vi kan anbefale dette overfor medlemmene. Resultatet skal forankres hos medlemmene i løpet av våren.

 

Fakta:
Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800 000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m.

Stat: 171 000
Kommuner/fylkeskommuner: 480 000
Helseforetak: 137 000

Fagforbundets medlemmer skal nå si ja eller nei til avtalen gjennom uravstemning.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?