Til hovedinnhold

Særaldersgrensene skal videreføres

Det kan også være andre yrkesgrupper som skal ha særaldersgrense, enn dem som har det i dag.

Det kan også være andre yrkesgrupper som skal ha særaldersgrense, enn dem som har det i dag. (Foto: Jan Lillehamre)

– I avtalen om ny offentlig tjenestepensjon blir det tydelig slått fast at det fortsatt vil være behov for disse, også i framtida.

03.10.2018 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 27.11.2018

– Hvordan ordningene skal utformes og hvem de skal omfatte vil det nok bli dragkamper om, spår Anne Green Nilsen i arbeidsutvalget. Hun har spesielt ansvar for tariffspørsmål i ledelsen for Fagforbundet.

Spørsmålet om særaldersgrenser er aktuelt etter at flere aviser har gjentatt kritikken mot særaldersgrensesystemet og gjengitt arbeidsgiversidens kritikk av ordningen, og også snakket med politikere på høyresiden som vil hele ordningen til livs. 

Klar avtale

– Vi har en klar avtale på dette området. Vi hadde absolutt ikke kunnet komme fram til enighet om ny offentlig tjenestepensjon uten å ha klarlagt dette, sier Nilsen.

Under forhandlingene om ny pensjonsordning ble det ikke diskutert hvilke yrkesgrupper som i framtida skal ha særaldersgrenser, heller ikke hva grensene eventuelt burde være og hvilke rettigheter de i så fall skal innebære.

Gode overgangsregler

Det blir et møysommelig arbeid å tilpasse reglene for særaldersgrenser til ny pensjonsordning. Avtalen slår fast at det også i framtida vil være bruk for særaldergrenser i offentlig sektor. De som er født før 1963 skal beholde dagens ordning. Det er laget gode overgangsregler som sikrer at mange beholder dagens ordning. De ansatte med særaldersgrenser er derfor godt ivaretatt.

– Vi har ikke påbegynt dette arbeidet enda, så det er kanskje ikke så klokt å hoppe til konklusjoner allerede nå. Vi har ikke tenkt gi oss. Vi skal videreføre gode ordninger, både for de som må gå tidlig på grunn av samfunnssikkerhet, at de kan være en fare for seg og andre, og for de som har de virkelig tunge jobbene og fortjener å gå litt tidligere enn andre på grunn av belastningene de har med å stå i jobb.

Hvem beholder retten til særaldergrense?

– Dersom det blir endringer i enkelte stillingers særaldersgrenser, beholder de som har mindre enn ti år igjen til særaldersgrensen retten som gjelder for stillinger med særaldersgrenser. Det gjelder uavhengig av hvor lenge de har hatt stilling med særaldersgrense. Det vil si at de som har hatt særaldersgrense i mer enn 15 år og har mindre enn ti år igjen til første uttak skal beholde denne retten ved eventuell endring av særaldersgrense. Dette gjelder også 85-årsregelen, forteller Green Nilsen.

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?