Til hovedinnhold

Forslag til ny pensjonsordning er ute til uravstemning

Fagforbundets leder Mette Nord. Foto: Birgit Dannenberg

Fagforbundets leder Mette Nord. Foto: Birgit Dannenberg

Mandag 23. april gikk uravstemningsdokumentene om ny pensjon ut til medlemmene. Fagforbundet anbefaler forslaget og oppfordrer medlemmene til å stemme ja.

24.04.2018 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 02.05.2018

 – Vi mener denne avtalen er så god at vi trygt kan anbefale den for medlemmene. Vi har fått en avtale som sikrer langt flere enn i dag skjerming av deler av pensjonen mot levealdersjustering, vi har fått en ordning der ingen lenger kommer til å bli nullpensjonister, og unge vil måtte jobbe mye færre år enn med dagens ordning for å få en bra pensjon, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Mange viktige forbedringer

 – Den nye avtalen om AFP sikrer at man ikke mister hele denne rettigheten uansett om man bytter jobb, faller ut av arbeidslivet eller hva som nå kan skje. Når vi på toppen av det har fått avtaler som sikrer særaldersgrenser og at uføres alderspensjon skal, som det heter i avtalen «gi et godt samlet pensjonsnivå ved 67 år i forhold til de arbeidsføres alderspensjon».

– Enkelte har kritisert at pensjonen blir lav ved uttak ved 62 år, det er riktig, men det gjelder både i den gamle og i den nye ordningen. Det er Stortingets vedtak om levealdersjuteringen som er årsaken til det. Vi skal fortsette å kjempe for de som blir urimelig hardt rammet av levealdersjusteringen, men dette er ikke riktig arena, sier Mette Nord.

Mange skal stemme

Over 200 000 medlemmer fikk SMS de kan benytte til å stemme. SMS gikk ut til de av medlemmene som er berørt. Man kan enten stemme ved å svare på SMS-en eller ved å gjøre dette via medlemsportalen.

Medlemmene får tilsendt fire dokumenter, bestående av forord av Mette Nord, uravstemningsdokument, og to vedlegg. Vedlegg 1 omhandler fremforhandlet løsning og vedlegg 2 viser regneeksempler. For nærmere informasjon se vedlegg.

Finn mer informasjon

De som ønsker informasjon i form av brosjyrer etc. kan gå inn på Fagforbundets temaside om pensjon.   http://www.fagforbundet.no/tema/Pensjon/

Hvis fagforeningene får henvendelser fra medlemmer som av en eller annen grunn ikke har fått tilsendt SMS, kan de be medlemmene logge inn og stemme via medlemsportalen. https://medlem.fagforbundet.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?