Til hovedinnhold

Regjeringen setter avtalen om ny pensjonsordning i fare

Mette Nord, FagforbundetAnniken Hauglie, arbeids- og sosialminister under forhandlingene. Nå har tonen mellom partene hardnet.

Mette Nord, FagforbundetAnniken Hauglie, arbeids- og sosialminister under forhandlingene. Nå har tonen mellom partene hardnet. (Foto: Birgit Dannenberg)

Det skulle bli en teknisk tilpassing av lovverket. I stedet har regjeringen ensidig endret punker som det skulle forhandles om når det gjelder særaldersgrenser for offentlig ansatte. – Avtalebrudd, sier en samlet fagbevegelse.

29.03.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 29.03.2019

LO, Unio, YS og Akademikerne mener regjeringen bryter avtalene de er blitt enige om når det gjelder forhandlinger om særaldersgrenser for offentlige ansatte. I et skarpt brev til arbeidsminister Anniken Hauglie ber en samlet fagbevegelse om et snarlig møte for å avklare hva regjeringen egentlig vil.

Endringene må forhandles

Regjeringen legger 10. april fram en proposisjon i Stortinget om midlertidige regler. Den kaller det lovtekniske tilpasninger, men alle arbeidstakerorganisasjonene mener regjeringens forslag i proposisjonen går langt utover dette.

– Vi mener regjeringen gjør endringer i sykepleierpensjonsloven og fjerner sikringsregler som bare angår ansatte med 65 års aldersgrense, blant annet helsefagarbeidere. Disse kan ikke gå av med pensjon etter reglene i den nye offentlige tjenestepensjonen før i 2025, og de skal etter vår oppfatning være en del av forhandlingene i høst, sier Fagforbundets leder Mette Nord til Fagbladet.

Les hele saken i Fagbladet: Fagbevegelsen mener regjeringen vil endre pensjonsregler uten forhandlinger

Utdrag fra brevet til arbeidsminister Anniken Hauglie:

«Vi mener dette ikke er i tråd med de forpliktelser regjeringen har tatt på seg gjennom de inngåtte avtaler, da det ikke er enighet mellom partene. Dermed brytes både avtalt prosedyre for arbeidet, samt at de endringer vi mener det skal forhandles om senere blir forskutt.»

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?