Aktuelt

Nyheter

Azzam (37) har gjennomlevd fem kriger – gir ikke opp hverken kampen eller håpet

Azzam Alsaqqa jobber i Norsk Folkehjelp, og har bodd i Gaza hele sitt liv – først da han var 25 år fikk han reise utenfor Gaza. Nå er han i Norge for å snakke det palestinske folkets sak, blant annet i Stortinget.

Forsvar av menneskerettigheter er ikke terrorisme

Fagforbundets delegasjon til Palestina har nylig hatt møte med Shawan Jabarin, direktør for den palestinske menneskerettighetsorganisasjonen Al Haq. Al-Haq er en av de seks organisasjonene som Israel terrorstemplet i oktober i fjor, og som fikk raidet og stengt ned kontoret 18. august, like før delegasjonens besøk.

Fagforbundet står skulder ved skulder med palestinske bønder og fiskere

UAWC, Fagforbundets viktigste partner i arbeidet med å støtte palestinske bønder og fiskere, har blitt urettmessig terrorstemplet og forsøkt nedstengt av israelsk militære. Fagforbundet og Norsk Folkehjelps ambassadør-delegasjon til Palestina besøkte 31. august UAWCs ledelse i nye kontorlokaler.

– Norge må kreve at Israel trekker tilbake terrorstemplingen av palestinske organisasjoner

Israelske soldater raidet, gjennomsøkte og stengte torsdag morgen ned kontorene til seks palestinske organisasjoner i Ramallah på Vestbredden. Blant organisasjonene er menneskerettighetsorganisasjonen Al-Haq, som har lagt ut dokumentasjon med videoer og bilder av soldater som gjennomsøker kontoret og fjerner dokumenter og IT-utstyr, før hoveddøra blokkeres av en stålplate.

Fordømmer Israels forsøk på å svekke retten til juridisk representasjon

I oktober i fjor terrorstemplet Israel seks palestinske organisasjoner. Nå har advokatene som representerer organisasjonene mottatt et brev fra det israelske forsvarsdepartementet hvor det antydes at advokatene også kan rammes av antiterrorlovgivningen. Fagforbundet reagerer sterkt på Israels forsøk på å svekke retten til juridisk representasjon.

Opprop om det palestinske sivilsamfunnet med krav til utenriksminister Huitfeldt

51 organisasjoner skriver i et opprop til utenriksminister Anniken Huitfeldt at Norge som medlem av FNs sikkerhetsråd, må kreve at Sikkerhetsrådets resolusjon 2334 av 2016 følges opp med målrettede tiltak. Resolusjonen slår fast at de israelske er bosettingene er folkerettsstridige, og også at stater må differensiere mellom Israel og de ulovlige bosettingene. Organisasjonene krever også handling i forhold til Israels tvangsflytting av palestinere i Masafer Yatta-området og Israels terrorstempling av palestinske organisasjoner.

Al-Haq ber utenriksminister Huitfeldt kreve at Israel opphever terrorstemplingen av palestinske organisasjoner

Al-Haq har i dag offentliggjort et brev til Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt med oppfordring om å iverksette tiltak mot Israels terrorstempling av Al-Haq og fem andre ledende palestinske rettighetsorganisasjonene: Union of Palestinian Women's Committees (UPWC), Addameer, Bisan Center for Research and Development, Defense for Children International – Palestine (DCI-P) og Union Of Agricultural Work Committees (UAWC).

Israels blokade av Gaza er folkerettsstridig kollektiv straff

I disse dager markeres det at den 15 år lange blokaden av Gaza, er 15 år for lenge. Israel har siden 2007 hatt kontroll over Gazas kyst-, land- og luftterritorium som en reaksjon på at Hamas kom til makten. Blokaden er i følge FNs generalforsamling en folkerettsstridig, kollektiv straff. Blokaden og de fire Gaza-krigene i denne perioden har ført til en sosial, økonomisk og humanitær katastrofe, og gjort Gazastripen ulevelig.

Barnebyens første pensjonist

Tolv år har gått siden Fagforbundets SOS-barneby i Angola åpnet, og nå har SOS-mor Demilda blitt barnebyens første pensjonist. Demilda søkte stillingen som SOS-mor da hun ble pensjonist som lærer. I søknaden sin fortalte Demilda at hun alltid har jobbet med barn, og hadde mer å gi. Barnebyen har satt stor pris på hennes kompetanse og varme hjerte for barn.

Israelske bosettervarer skal endelig merkes

Utenriksdepartementet bestemte 10. juni at næringsmidler med opprinnelse i områder okkupert av Israel skal merkes med hvilket område produktet kommer fra, og at det kommer fra en israelsk bosetting dersom det er tilfelle.

Fagforbundet fikk gjennomslag for uttalelse om internasjonal boikott av Israel

"LO støtter også en internasjonal boikott av Israel". Fagforbundet og Fellesorganisasjonen tok dissens og fikk sitt endringsforslag tatt inn i LO-Kongressens Palestina-uttalelse.

Fagforbundet krever et lovforbud mot varer og tjenester fra okkuperte områder

Fagforbundets delegat, Tarjei Leistad, leverte et glødende innlegg på LO-kongressen 2 dag med krav om at Norge må følge opp FNs resolusjon 2334. Resolusjonen slår fast at de israelske bosettingene er folkerettsstridige og at land må differensiere mellom Israel innenfor anerkjente grenser og bosettingene.

LO-kongressen: Kjemper for klimakutt og anerkjennelse av Palestina

Fagforbundet tar kampen for å kutte klimagassutslippene og at Norge skal anerkjenne Palestina. – Kampen for klima og anerkjennelse av Palestina sier noe om hvilken verden vi vil leve i, sier Victoria De Oliveira og Tarjei Leistad.

Bli med på barnebyens solsikkekonkurranse

I fjor startet vi vår egen solsikkekonkurranse for å spre glede og engasjement for Fagforbundets SOS-barneby i Angola. I år gjentar vi suksessen. Solsikken er SOS-barnebyers blomst og den symboliserer betydningen av god omsorg. Akkurat som et solsikkefrø trenger næring og solas kjærlighet for å gro og blomstre, trenger barn god omsorg for å utvikle sine iboende evner og bli ressurssterke voksne.

– Israels behandling av palestinske barn i fangenskap er uakseptabel

"Vi ber om at Norge i Sikkerhetsrådet tar initiativ til at det opprettes en Action Plan overfor Israel – for sterkere oppfølging av anbefalingene fra FN-kontoret Children And Armed Conflict. Anbefalingene dreier seg bl.a. om noe så elementært ... som å opprettholde barnerettslige standarder, stoppe alle former for mishandling av anholdte barn, og å stoppe forsøk på å rekruttere dem som informanter."

Behovet for å bli elsket har vi med oss hele livet

I Fagforbundets barneby har normaldagen etter pandemien så smått begynt å komme. De fleste restriksjoner er nå opphevet, og dermed så fortsetter prosessen med at flere unge nå skal flytte til ungdomsleiligheter.

– Tida renner ut for palestinske organisasjoner

Hvordan ville vi reagert hvis regjeringen hadde forbudt Røde Kors eller Kirkens Nødhjelp og stemplet dem som illegale terror-organisasjoner? Dette er situasjonen for Al-Haq og 5 andre palestinske menneskerettsorganisasjoner. For seks måneder siden erklærte Israel at de anser disse organisasjonene for å være terrororganisasjoner, og at det kan medføre strenge straffer å arbeide for, samarbeide med eller finansiere dem.

Fagforbundets SOS-barneby gir grobunn for framtidsdrømmer

Det er tolv år siden barnebyen tok imot de første barna, og nå har flere av dem flyttet til egne ungdomsleiligheter i Huambo by. Det har vært en gledefylt, spennende og litt skummel prosess for de unge, SOS-mødrene og SOS-administrasjonen.

Fagforbundet gir 100 000 kroner til evakuering av ukrainske barn

Fagforbundet vedtok fredag å bevilge 100 000 kroner til SOS barnebyer for evakuering av barn i Ukraina. – Vår solidaritet går til det ukrainske folket, og det føltes riktig i en slik situasjon å gi et bidrag til barna, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

De okkuperte palestinske områdene: En samtale om menneskerettigheter og virkeligheten i dag

Fagforbundet, Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp inviterer til en samtale om menneskerettigheter på palestinsk okkupert område 28. februar kl. 18:00 - 19:30, Fafo, Borggata 2B, Oslo.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?