Nyheter

Bli med på barnebyens solsikkekonkurranse

I fjor startet vi vår egen solsikkekonkurranse for å spre glede og engasjement for Fagforbundets SOS-barneby i Angola. I år gjentar vi suksessen. Solsikken er SOS-barnebyers blomst og den symboliserer betydningen av god omsorg. Akkurat som et solsikkefrø trenger næring og solas kjærlighet for å gro og blomstre, trenger barn god omsorg for å utvikle sine iboende evner og bli ressurssterke voksne.

– Israels behandling av palestinske barn i fangenskap er uakseptabel

"Vi ber om at Norge i Sikkerhetsrådet tar initiativ til at det opprettes en Action Plan overfor Israel – for sterkere oppfølging av anbefalingene fra FN-kontoret Children And Armed Conflict. Anbefalingene dreier seg bl.a. om noe så elementært ... som å opprettholde barnerettslige standarder, stoppe alle former for mishandling av anholdte barn, og å stoppe forsøk på å rekruttere dem som informanter."

Behovet for å bli elsket har vi med oss hele livet

I Fagforbundets barneby har normaldagen etter pandemien så smått begynt å komme. De fleste restriksjoner er nå opphevet, og dermed så fortsetter prosessen med at flere unge nå skal flytte til ungdomsleiligheter.

– Tida renner ut for palestinske organisasjoner

Hvordan ville vi reagert hvis regjeringen hadde forbudt Røde Kors eller Kirkens Nødhjelp og stemplet dem som illegale terror-organisasjoner? Dette er situasjonen for Al-Haq og 5 andre palestinske menneskerettsorganisasjoner. For seks måneder siden erklærte Israel at de anser disse organisasjonene for å være terrororganisasjoner, og at det kan medføre strenge straffer å arbeide for, samarbeide med eller finansiere dem.

Fagforbundets SOS-barneby gir grobunn for framtidsdrømmer

Det er tolv år siden barnebyen tok imot de første barna, og nå har flere av dem flyttet til egne ungdomsleiligheter i Huambo by. Det har vært en gledefylt, spennende og litt skummel prosess for de unge, SOS-mødrene og SOS-administrasjonen.

Fagforbundet gir 100 000 kroner til evakuering av ukrainske barn

Fagforbundet vedtok fredag å bevilge 100 000 kroner til SOS barnebyer for evakuering av barn i Ukraina. – Vår solidaritet går til det ukrainske folket, og det føltes riktig i en slik situasjon å gi et bidrag til barna, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

De okkuperte palestinske områdene: En samtale om menneskerettigheter og virkeligheten i dag

Fagforbundet, Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp inviterer til en samtale om menneskerettigheter på palestinsk okkupert område 28. februar kl. 18:00 - 19:30, Fafo, Borggata 2B, Oslo.

100.000 kroner til Fagforbundets barneby

Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo har et spesielt varmt hjerte for barnebyen. På hvert årsmøte bevilger foreningen en større sum til barnebyen, og i år ble det hele 100.000 kroner. Det er en imponerende sum, og spesielt med tanke på at foreningen slo på stortromma også i fjor med 110.000 kroner.

Få en slutt på økonomisk støtte til Israels okkupasjon!

Fagforbundet er med i den internasjonale Don't Buy into Occupation-koalisjonen. 26 norske, europeiske og palestinske organisasjoner står sammen i kravet om å få en slutt på økonomisk støtte til Israels okkupasjon av Vestbredden og Gaza.

Fagforbundet ber Nederland gjenoppta støtten til UAWC og fordømme terrorstemplingen

Den nederlandske regjeringen kunngjorde 5. januar 2022 at Nederland avslutter sin finansielle støtte til Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Nederland har i mange år vært en ledende partner og giver for det palestinske sivilsamfunnet, og beslutningen har vekket internasjonale reaksjoner.

Barnebyen driver lokalsamfunnet fremover

Det ble gjennomført samling for barnebyens kontaktpersoner digitalt i år. Samlingen startet med at leder i SOS-Angola, Afonso Castro og barnebyleder Pinto Vunge gav en oppdatering om hvordan det er i barnebyen.

Fagforbundet Ung med egen kontaktperson for barnebyen

Det sentrale ungdomsutvalget ønsker å øke bevisstheten rundt og engasjementet for Fagforbundet SOS-barneby, og har vedtatt at Fagforbundet Ung skal ha sin egen kontaktperson for barnebyen på lik linje som regionene. Valget falt på nestleder, Jeanette Lea Romslo.

Audette lærer søm gjennom Fagforbundets SOS-barneby

Fembarnsmor Audette er med i barnebyen lokalsamfunnsprogram i Huambo. Da hun hørte at skredderkurset skulle starte opp med en ny runde, meldte hun seg straks på.

«En militær nedslaktning i Gaza, en juridisk nedslaktning i Haag»

Ismail Ziada uttrykte stor skuffelse etter at Haag lagmannsrett forkynte 7. desember 2021 at daværende øverstkommanderende i det israelske militæret, Benny Gantz og tidligere sjef for det israelske luftvåpenet, Amir Eshel, har immunitet mot sivile erstatningssøksmål i Nederland, og at Ziada derfor ikke kan få prøvd saken sin rettslig.

Tusenvis har fått rent vann gjennom Fagforbundet SOS-barneby

Gjennom ordinære programmer og ekstraordinære Covid-tiltak bidrar nå barnebyen med at rundt 15.000 mennesker får en mer levelig hverdag i Angola . Det er spesielt vannprosjektene rundt omkring i landsbyer rundt de tre SOS-barnebyene som gjør at vi når ut til så mange. For Fagforbundet og SOS-Angola har det vært viktig at lokalsamfunnene rundt de to andre SOS-barnebyene får nyte godt av de samme Covid-tiltakene som områdene rundt Fagforbundets barneby i Huambo. Tilgang til rent vann er et helt sentralt tiltak mot korona og for å hindre andre sykdommer.

Norsk næringsliv i krigen

Den nye åpenhetsloven Stortinget vedtok før sommeren er viktig for å ansvarliggjøre næringslivet for brudd på folkeretten. Likevel ser vi at selskaper og offentlige innkjøpere ikke i tilstrekkelig grad klarer å ta hensyn til de folkerettsrettslige reglene som gjelder i konfliktområder. I dag lanseres rapporten «Folkeretten og næringsvirksomhet i konfliktområder».

Solidarity with the Palestinian people is more urgent than ever

Today marks the 74rd year since the passage of General Assembly Resolution 181 and the 44th year since the United Nations General Assembly established the International Day of Solidarity with the Palestinian People. 2021 is another year with increasing violations of Palestinians right to self-determination and other rights guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Internasjonal solidaritetsdag med det palestinske folk

29. november er FNs solidaritetsdag med det palestinske folk. Den internasjonale dagen for solidaritet med det palestinske folket markeres av FN den 29. november hvert år. Det palestinske folk har blitt berøvet sine rettigheter, inkludert retten til selvbestemmelse og egen stat, i mer enn 60 år.

Fagforbundets SOS-barneby: – Vi savner dere!

Det er beskjeden fra Pinto Vunge, leder av Fagforbundets SOS-barneby i Huambo, Angola. På grunn av pandemien er det snart to år siden Fagforbundets barnebykontakter har møtt barna, SOS-mødrene og de andre ansatte i Huambo.

Ny barnebykontakt i Fagforbundet Finnmark

Odd Jørgen Tjønnbekk har tatt over som opplæringsansvarlig og barnebykontakt etter Astrid Hasselberg. Vi takker Astrid for innsatsen og ønsker Odd Jørgen velkommen som entusiast for Fagforbundets SOS-barneby.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?