Til hovedinnhold

Nyheter

Fagforbundet Telemarks tidligere prosjekt i Guatemala

Solidaritet over landegrensene

Fagforbundets internasjonale solidaritetsfond ble opprettet på 1990-tallet til prosjektstøtte til våre fagforeninger og fylkeskretser som inngår samarbeidskontrakter med fagforeninger i andre land. Prosjektene går som oftest på utvikling av faglige rettigheter, opplæring og faglig organisering.

Jens Christian Berg legger ut på en lang reise i mars.

Jens blir Fagforbundets ambassadør for Sør-Sudan

Foreløpig kan Jens Christian Berg bare ta en titt på reisemålet på skjermen foran seg, men om kort tid er det klart for avreise til Sør-Sudan, og forberedelsene er i full gang. Det er satt av en uke i mars til reisen.

FNs spesialrapportør for menneskerettssituasjonen i okkuperte palestinske områder, Francesca Albanese

Det palestinske folket har en ugjenkallelig rett til selvbestemmelse

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter på okkuperte palestinske områder, Francesca Albanese, kom med klare anbefalinger til den norske regjeringen under konferansen "En palestinsk stat – 75 år med brutte løfter. Retten til selvbestemmelse" som ble holdt i Oslo 9. februar i regi av Forsvar folkeretten og ICJ-Norge.

Ragnar Steinstad var med i Fagforbundets delegasjon til  Gaza i  2014

Dobbeltmoral. Krig og okkupasjon i Palestina.

Krigen har kommet veldig nær oss i disse tider. Hvis en spør folk hva de mener om krigen i Ukraina, er fordømmelsen sterk og enstemmig. Våre sentrale politikere og partier er også sterke i sin fordømmelse av Russlands invasjon og okkupasjon. De bruker store ord om brudd på folkeretten og støtte til kravet om nasjonal sjølråderett. Krig er menneskeskapt ondskap der folk blir utsatt for lidelser, død og ødelagte hjem. Men det er noen som har makt til å føre krig, kriger som tjener deres økonomiske og politiske interesser.

Sivilsamfunnsorganisasjoner berømmer Barcelonas byråd for å ta konkret avstand fra Israels apartheidregime

88 organisasjoner ønsker Barcelonas suspensjon av institusjonelle forbindelser med Israel velkommen

Undertegnede 88 palestinske, regionale og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner ønsker velkommen den historiske kunngjøringen fra byrådet i Barcelona om å suspendere alle institusjonelle forbindelser med apartheid-Israel. 8. februar 2023 sendte borgermesteren i Barcelona, ​​Ada Colau, et brev til statsminister Benjamin Netanyahu, der hun offisielt kunngjorde at Barcelonas bystyre vil kutte båndene med Israel og dets institusjoner, inkludert vennskapsavtalen med Tel Aviv bystyre, "inntil israelske myndigheter setter en stopper for systemet med brudd på palestinske menneskerettigheter».

Krise på krise: Behovet for hjelp er akutt i de jordskjelvrammede områdene i Syria.

Gir 250 000 til jordskjelvrammede i Syria

Fagforbundet har bevilget 250 000 kroner til Norsk Folkehjelps arbeid i de jordskjelvrammede områdene i Syria.

Francesca Albanese, FNs spesialrapportør for palestinske menneskerettighet i de okkuperte palestinske områdene

Norsk fagbevegelsen bør være en del av antiapartheid-bevegelsen

Francesca Albanese, FNs spesialrapportør for menneskerettssituasjonen på okkuperte palestinske områder, er i disse dager på Norgesbesøk. LO, Fagforbundet, Fellesforbundet og Handel og Kontor har hatt møte med Albanese for å drøfte hvilken rolle fagbevegelsen kan spille for å øke presset på Israel til å endre sin politikk overfor palestinerne.

Mette Nord og Henriette Westhrin undertegner samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Norsk Folkehjelp 2023-2025

Fagforbundet er rede til å sette Sør-Sudan på dagsorden

I dag ble solidaritetssamarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Norsk Folkehjelp formelt undertegnet. Det felles Palestina-engasjementet fortsetter med full styrke.

Barnebyen har fått en ny, ambisiøs leder fra egne rekker: Andresa Loureiro.

Ny leder av Fagforbundets barneby

Andresa Loureiro har ambisiøse planer for barnebyen i Angola. – Min motivasjon for å jobbe for SOS-barnebyer, er å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet, sier den nye lederen.

The Freedom Theatre bruker teater, film og andre kulturuttrykk i motstandskampen

Palestinske Freedom Theatre mottar 10 000 i støtte fra Fagforbundet Teater og Scene

– Vi er veldig glade for denne gaven fra Fagforbundet Teater og Scene – vi føler at dere er et folk som virkelig tenker på oss. Det sier Mustafa Sheta, leder for den palestinske kulturorganisasjonen Freedom Theatre, i forbindelse med at teateret mottar en solidaritetsgave på 10 000 kr. fra Fagforbundet Teater og Scene, overrakt av leder Mari Røsjø.

Luis (18) viser stolt fram bakeriet sitt i Huambo, Angola

Hjertelig gjensyn i Angola

Nå går tiden fortere, sier vi når vi blir voksne. Årene flyr, sier vi når vi blir skikkelig voksne. For små barn er fire år en liten evighet. Det er mer enn fire år siden Fagforbundet besøkte barnebyen. En liten evighet.

Angola: Fattigdom i et rikt land

Mange tillitsvalgte i Fagforbundet forbinder Angola først og fremst med barnebyen de har bidratt til å bygge. Landet er også Norges viktigste handelspartner i Afrika. Samtidig som Norge har tjent milliarder av kroner på virksomheter i landet, er mange av innbyggere svært fattige. Da Angolas president var på besøk i Norge i november, fikk det lite oppmerksomhet.

Mette Nord, forbundsleder, Fagforbundet, Henriette Westhrin, generalsekretær, Norsk Folkehjelp Christopher Beckham, forbundsleder, Handel & Kontor, Jørn-Henning Eggum, forbundsleder Fellesforbundet Steinar Krogstad, andre nestleder i LO

Oljefondet har investert 14 milliarder dollar i selskaper tilknyttet bosettingene

Oljefondet har investert 14 milliarder dollar i selskaper som er tilknyttet aktivitet på okkupert land. Ved å finansiere disse selskapene har Oljefondet koblinger til israelsk okkupasjon, plyndring av naturressurser og tvangsfjerning av palestinske familier.

Den Internasjonale straffedomstolen

198 organisasjoner inklusiv Fagforbundet ber Den internasjonale straffedomstolen (ICC) om å etterforske Israel for forbrytelser mot det palestinske sivilsamfunnet

Den 23. november oppfordret 198 palestinske og internasjonale organisasjoner aktor Karim A. A. Khan KC og president for ICC-forsamlingen av statsparter Silvia Fernández de Gurmendi om å etterforske forbrytelser begått av Israel overfor det palestinske sivilsamfunnet, og hindre at nye overgrep skjer. Foranledningen er Israels årelange trakassering av det palestinsk sivilsamfunnet som eskalerte i fjor med terrorstemplingen av seks menneskerettighetsorganisasjoner, blant annet av Union of Agriculture Work Committees som Fagforbundet støtter gjennom samarbeidsavtalen med Norsk Folkehjelp.

Saad Zaid fra Fagforbundets samarbeidspartner UAWC ga landsmøtedelegatene sterke historier fra en hard hverdag i Gaza

Terrorstemplet for jordbruk og fiske

"Representanter for den norske hæren stormet i dag lokalene til Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Organisasjonen er erklært ulovlig, og lokalene er stengt ned med en jernplate som er sveiset foran inngangen".

– Det handler om å beskytte jorda fra ødeleggelse og landtyveri, forteller Saad Ziada. Han er gjest hos Fagforbundets landsmøte denne uka.

Fagforbundets partner : stemplet som terrororganisasjon

Norge tror ikke på Israel, men vil likevel ikke be landet oppheve terrorstemplingen av palestinske menneskerettsorganisasjoner.

Azzam Alsaqqa fra Norsk Folkehjelp i Gaza på besøk på Stortinget

Azzam (37) har gjennomlevd fem kriger – gir ikke opp hverken kampen eller håpet

Azzam Alsaqqa jobber i Norsk Folkehjelp, og har bodd i Gaza hele sitt liv – først da han var 25 år fikk han reise utenfor Gaza. Nå er han i Norge for å snakke det palestinske folkets sak, blant annet i Stortinget.

Shawan Jabarin, direktør for Al-Haq

Forsvar av menneskerettigheter er ikke terrorisme

Fagforbundets delegasjon til Palestina har nylig hatt møte med Shawan Jabarin, direktør for den palestinske menneskerettighetsorganisasjonen Al Haq. Al-Haq er en av de seks organisasjonene som Israel terrorstemplet i oktober i fjor, og som fikk raidet og stengt ned kontoret 18. august, like før delegasjonens besøk.

18. august raidet og stengte israelsk militære kontoret til UAWC (Union of Agricultural Work Committees)

Fagforbundet står skulder ved skulder med palestinske bønder og fiskere

UAWC, Fagforbundets viktigste partner i arbeidet med å støtte palestinske bønder og fiskere, har blitt urettmessig terrorstemplet og forsøkt nedstengt av israelsk militære. Fagforbundet og Norsk Folkehjelps ambassadør-delegasjon til Palestina besøkte 31. august UAWCs ledelse i nye kontorlokaler.

Stein Guldbrandsen, medlem i Fagforbundets arbeidsutvalg, uttaler: – Slik okkupasjonsmakta fortsetter undertrykkinga, er det på tide at Norge og andre vestlige begynner å behandle Israel som andre okkupasjonsmakter, ved å innføre sanksjoner.

– Norge må kreve at Israel trekker tilbake terrorstemplingen av palestinske organisasjoner

Israelske soldater raidet, gjennomsøkte og stengte torsdag morgen ned kontorene til seks palestinske organisasjoner i Ramallah på Vestbredden. Blant organisasjonene er menneskerettighetsorganisasjonen Al-Haq, som har lagt ut dokumentasjon med videoer og bilder av soldater som gjennomsøker kontoret og fjerner dokumenter og IT-utstyr, før hoveddøra blokkeres av en stålplate.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?