Til hovedinnhold

Anerkjennelse av Palestina er et viktig skritt for å rette opp et 77 år gammelt svik mot palestinerne

Leder av Fagforbundet Mette Nord og leder i Norsk Folkehjelp Raymond Johanses

Leder av Fagforbundet Mette Nord og leder i Norsk Folkehjelp Raymond Johanses (Foto: Ingunn Eriksen)

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp ønsker nyheten om at Norge og flere europeiske land anerkjenner Palestina som egen stat hjertelig velkommen.

22.05.2024 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 23.05.2024

Norge slutter seg nå til de 143 av FNs 193 medlemsland som allerede har anerkjent Palestina som uavhengig stat.

Okkupasjonen og apartheid må opphøre

– Dette er en gledens dag. Norge og de andre landene har tatt et viktig skritt til støtte for palestinernes rett til selvbestemmelse. Okkupasjonsmakten har fått klar beskjed at okkupasjonen og apartheid må opphøre umiddelbart, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

FN vedtok å dele historiske Palestina i 1947, men uten å leve opp til ansvaret med å tilrettelegge for at Palestina ble en selvstendig stat som tiltenkt. Palestinernes folkerettslige selvråderett, nedfelt i FN-pakten, krever at FNs medlemsland anerkjenner Palestina som egen stat.

Folkeretten

– Situasjonen i Gaza er katastrofal, palestinernes rettigheter har aldri vært så lite ivaretatt av verdenssamfunnet. På Vestbredden har drap, vold og trakassering økt betraktelig de siste syv månedene og stadig større områder blir okkupert. Norges anerkjennelse av Palestina er helt i tråd med FNs historiske ansvar overfor palestinerne, sier Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Norske myndigheter har tatt en rekke steg på veien til full anerkjennelse siden Norge stemte for at Palestina skulle få observatørstatus i FN i 2012. 10. mai i år var Norge medforslagsstiller til en resolusjon i FNs generalforsamling som fastslår at Palestina oppfyller alle krav for å tas opp som medlem av FN.

– Okkupasjonen må opphøre, og Norge og verdenssamfunnet må passe på at folkeretten er i sentrum for ethvert politisk initiativ for å sikre et fritt Palestina, sier Mette Nord.

Tydelig signal

Anerkjennelse sender et tydelig signal til FNs sikkerhetsråd og særlig USA (som la ned veto siste gang dette var oppe til behandling) om at tiden er inne for at Palestina tas inn som fullverdig medlem av FN.

– Allerede i mai 1949 stemte Norge for at Israel skulle tas opp i FN, og ved dette anerkjente Israel som en suveren stat. Det skulle bare mangle at palestinernes legitime rettigheter etter folkeretten bli fulgt opp gjennom anerkjennelse av Palestina som stat, avslutter Raymond Johansen.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?