Til hovedinnhold

Oljefondet investerer milliarder i våpenselskaper som selger våpen til Israel

Oljefondkampanjen juni 2024

Oljefondkampanjen juni 2024 (Foto: Fagforbundet/Norsk Folkehjelp)

Ny rapport avslører at oljefondet er blant de største europeiske finansinstitusjonene som investerer i internasjonale våpenprodusenter som selger våpen til Israel.

20.06.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 20.06.2024

– Ved å selge våpen til Israel risikerer våpenprodusenter å legge til rette for pågående alvorlige brudd på internasjonal humanitær rett i Gaza, forbrytelser mot menneskeheten og uopprettelig skade på palestinernes rett til å bli beskyttet mot folkemord, sier Steinar Krogstad, LOs andre nestleder.

Totalt har finansinstitusjonene gitt 36,1 milliarder euro i lån og garantier, og eier 26 milliarder euro i aksjer og obligasjoner. Rapporten The Companies Arming Israel and their Financiers er publisert av flere medlemmer av Don't Buy into Occupation (DBIO). I Norge er følgende organisasjoner med: LO, Fagforbundet, Handel og Kontor og Norsk Folkehjelp.

Bør selge seg ut om de ikke slutter å selge våpen til Israel

Fra 2019 til 2023 har seks av verdens største våpenprodusentersolgt våpen eller våpensystemer til Israel. Disse er Boeing, General Dynamics, Leonardo, Lockheed Martin, RTX og Rolls-Royce. Den desidert største leverandøren av finansiering til selskapene er franske BNP Paris, med 5,7 milliarder euro i lån og garantier siden 2021. Det norske oljefondet har milliardinvesteringer i fire av dem: General Dynamics, Leonoardo, RTX og Rolls-Royce. Andre store investorer som rapporten peker på er bankene Crédit Agricole, Deutsche Bank, Barclays og UBS, samt forsikringsselskapet Allianz.

– Oljefondet og andre aktører som investerer i disse selskapene bør iverksette umiddelbare tiltak og selge seg ut av selskaper som fortsetter å selge våpen til Israel, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet.

Mette Nord, leder i Fagforbundet
Mener oljefondet må selge seg ut av selskaper som selger våpen til Israel: Mette Nord, leder i Fagforbundet. (Foto: Lars Helgerud/Fagforbundet)

I henhold til internasjonale standarder for næringsliv og menneskerettigheter har finansinstitusjoner et klart ansvar for å sikre at de ikke investerer i selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter. Tidligere forskning fra den nederlandske fredsorganisasjonen PAX, en av organisasjonene bak rapporten, påpeker at alle de seks våpenselskapene identifisert i rapporten har levert våpen til stater som er involvert i brudd på menneskerettighetene eller internasjonal humanitær rett, inkludert til Israel.

Risikoen for menneskerettighetsbrudd er overhengende

– Siden 7. oktober har risikoen for brudd på menneskerettighetene ved overføring av våpen til Israel eskalert voldsomt, sier Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Rapporten er publisert av flere medlemmer av Don't Buy into Occupation (DBIO). I Norge er følgende organisasjoner med: LO, Fagforbundet, Handel og Kontor og Norsk Folkehjelp.
 (Foto: Forside rapport)

Den Israelske regjeringen har siden 7. oktober 2023 gjennomført et enormt militært angrep på Gaza som har drept 37 000 palestinere og ført til storskala ødeleggelser av Gazastripa. Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner og FN-ansatte har gjentatte ganger pekt på de alvorlige bruddene på internasjonal humanitær rett som begås.

– Det haster enda mer med handling. Finansinstitusjoner bør legge press på disse selskapene til umiddelbart å slutte å levere våpen til Israel og selge seg ut hvis selskapene fortsetter sin forsyning, sier Johansen.

Våre sparepenger kan ikke legge til rette for brudd på folkeretten

Den nederlandske ankedomstolen viste til risikoen for alvorlige brudd på humanitærretten som grunnlag for sin avgjørelse i februar i år om at Nederland må slutte å eksportere F-35 kampflydeler til Israel. 26. januar 2024 påla dessuten Den internasjonale domstolen Israel å bruke alle tiltak i sin makt for å forhindre folkemord i Gaza. FN-tjenestemenn og menneskerettighetsorganisasjoner ber om en umiddelbar slutt på våpenoverføringer til Israel.

– Det er uakseptabelt at våre sparepenger er med på å finansiere brudd på folkeretten og menneskerettigheter i Gaza og Vestbredden. Nå må regjeringen gi tydelig beskjed til Norges bank om at dette er noe vi ikke kan være med på, avslutter Christopher Beckham, forbundsleder i HK Norge.

Oljefondets beholdninger i selskapene per 31.12.2023

  • Generell Dynamics kr. 7 235 587 579 eierandel 1,01 %
  • Leonardo kr. 928,737,812 eierandel 0.96%
  • RTX kr. 6,703,990,423 eierandel 0,55%
  • Rolls-Royce kr. 7,805,308,371 eierandel 2,39%

Rapporten er publisert av flere medlemmer av Don't Buy into Occupation (DBIO), en koalisjon av 25 palestinske, regionale og europeiske organisasjoner basert i Belgia, Frankrike, Irland, Nederland, Norge, Spania, Storbritannia og Palestina. I Norge er følgende organisasjoner med: LO, Fagforbundet, Handel og Kontor og Norsk Folkehjelp. Koalisjonen ble dannet i januar 2021 for å undersøke og avsløre de finansielle forbindelsene mellom europeiske finansinstitusjoner og selskaper involvert i den ulovlige israelske bosettingsvirksomheten i det okkuperte palestinske området. DBIO-koalisjonen legger frem sin fjerde rapport (DBIO IV) til høst.

Organisasjonene bak rapporten The Companies Arming Israel and Their Financiers - June 2024

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?