Til hovedinnhold

Fagforbundet berømmer Oljefondets ekskludering av Delek Group Ltd

Skjermdump fra Oljefondkampanjen til Fagforbundet og Norsk Folkehjelp.

Skjermdump fra Oljefondkampanjen til Fagforbundet og Norsk Folkehjelp. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet berømmer Oljefondets beslutning om å ekskludere Delek Group, og oppfordrer til at alle selskapene i fondets portefølje som bidrar til folkerettsbrudd, ekskluderes.

20.12.2023
Sist oppdatert: 20.12.2023

Oljefondets eksklusjon av det israelske selskapet Delek Group Ltd ble annonsert 18.desember etter tilrådning av Etikkrådet i mai 2023. Tilrådningen er begrunnet med at selskapets letevirksomhet offshore Vest-Sahara for Marokko ikke skjer i samsvar med FN-pakten og FNs Havrettskonvensjonen som slår fast at utnyttelse av naturressurser i ikke-selvstyrte områder skal utøves i samspill med områdets folk og være i deres interesse.

Delek Group på FNs liste over selskaper som bidrar til den israelske okkupasjonen

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har kartlagt Oljefondets investeringer i selskaper som bidrar til den israelske okkupasjonen, og har en pågående nettbasert kampanje for å få en slutt på at våre felles sparepenger blir plassert slik at Norge tjener på Israels okkupasjon. Over 18300 eposter har hittil blitt sendt til Oljefondet, Finansdepartementet, Etikkrådet og Finanskomiteen.

FNs menneskerettighetsråd har utarbeidet en liste over selskaper med aktiviteter i tilknytning til bosettingene på Vestbredden, publisert første gang i 2020. Oversikten ble laget som en følge av FNs sikkerhetsråds resolusjon 2334 som slår fast at bosettingene er folkerettsstridige, er et hinder for fred og at tredjestater må skille mellom Israel innenfor anerkjente grenser og de ulovlige israelske bosettinger. Delek Group Ltd er en av de 97 selskapene som FN har ført opp på sin «svarteliste».

Svend Morten Voldsrud. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Oljefondets aksjer og obligasjoner i selskaper som bidrar til den israelske okkupasjonen er på hele 143 milliarder. Aksjebeholdningen i Delek Group Ltd var i 2023 på 600 000 kroner.

Både Storebrand og KLP har ekskludert Delek Group Ltd. KLPs eksklusjon ble gjort i juni 2021. Delek Group var da en av 16 selskaper som ble ekskludert med begrunnelse at selskapene er oppført på FNs liste.

– Fagforbundet berømmer Oljefondets beslutning om å ekskludere Delek Group, og oppfordrer at alle selskapene i fondets portefølje som bidrar til folkerettsbrudd ekskluderes, sier Svend Morten Voldsrud, medlem av Fagforbundets arbeidsutvalg.

Her finner du Oljefondet-kampanjen

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?