Til hovedinnhold

Dette er Fagforbundet

Fagforbundet ble etablert den 17. juni 2003, da Norsk Kommuneforbund (stiftet 1920) og Norsk helse- og sosialforbund (stiftet 1965) slo seg sammen. I 2020 ble Postkom slått sammen med Fagforbundet. Vi er landets og LOs største arbeidstakerorganisasjon med over 400 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sørge for et trygt og inkluderende arbeidsliv. 

Kåre

Medlemmene våre

Flesteparten av medlemmene våre arbeider i offentlig sektor, særlig i kommunen, men vi har også mange medlemmer i private virksomheter. For eksempel ansatte i private barnehager og barnevernsinstitusjoner, private helse- og behandlingsinstitusjoner, så vel som frisører, fotpleiere, frilansere, postansatte og selvstendig næringsdrivende.

Medlemmene er opptatt av yrket sitt. Mange ønsker å ta ny utdanning, eller begynne på etter- og videreutdanning for å styrke fagkompetansen sin. Forbundet har etablert og bidratt til utvikling av en rekke fag- og høgskoletilbud. Vi deltar i utviklingen av yrkesopplæring, fagplaner og nye fagbrev.

Det handler om hele, faste stillinger og en trygg inntekt

Fagforbundet bruker vår styrke og innflytelse til å jobbe for at medlemmene skal ha en anstendig lønn, gode arbeidsvilkår og en rettferdig pensjon. Vi mener at kollektive tariffoppgjør er den beste garantien for å sikre alle en rettferdig lønnsutvikling, mot sosial dumping. Arbeidslivet har de seinere åra blitt mer oppsplittet, med midlertidige ansettelser, økt bruk av vikarer og deltid. Fagforbundet går i front for å sikre at alle har faste og hele stillinger og en trygg inntekt.

Små forskjeller, offentlig velferd og rettferdig skatt

Det norske samfunnet, med et organisert arbeidsliv og likeverdige parter, økonomisk styring og offentlig velferd har skapt et av verdens beste land å bo i. Som en del av arbeiderbevegelsen har Fagforbundet vært en sterk og aktiv deltaker i utformingen av velferdsstaten. Vår politikk er å kjempe for et samfunn med små forskjeller og et rettferdig skattesystem. Fagforbundet er en sterk pådriver for at velferdstjenestene skal drives i offentlig regi og frykter at privatisering og økte forskjeller vil ødelegge den velferdsstaten vi har bygd opp. Arbeidet vårt for å opprettholde og videreutvikle den norske samfunnsmodellen fortsetter for fullt.

Fagforbundet står for omtanke, solidaritet og samhold  

Solidaritet er et honnørord i Fagforbundet. Solidaritet mellom fattig og rik, mellom de som har jobb og de som ikke har det. Solidaritet med verdens flyktninger, med innbyggere og arbeidstakere i land som bare kan drømme om den norske måten å drive samfunnet på. Fagforbundets medlemmer har bygd opp og driver en barneby i Angola. Vi støtter fagforeningsarbeid og kvinne- og ungdomsprosjekter rundt om i verden. Fagforeninger og forbundsregioner driver sine egne solidaritetsprosjekter. Dette er en tradisjon vi er stolte av og som gjør fagforeningsarbeidet enda mer meningsfylt.

Sammen driver vi solidaritetsprosjekter i hele verden. 

Historien viser oss at fagbevegelsen gjør verden til et tryggere og bedre sted for alle der den lyttes til og får lov til å ha innflytelse på samfunnsutviklingen.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?