Til hovedinnhold

Nyheter

Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.

Høringssvar til sykehusutvalgets NOU 2023:8 Fellesskapets sykehus

Mange gode forslag fra sykehusutvalget, men lite konkret for å styrke den demokratiske legitimiteten i styrene.

Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Fagforbundets innledning til Helsepersonellkommisjonen

Fagforbundets leder presenterte de viktigste punktene fra Fagforbundet for Helsepersonellkommisjonen 9.februar 2022. Les innspillet i sin helhet.

Tverrfaglig kirke - høringssvar fra Fagforbundet

Som arbeidstakerorganisasjon anerkjenner Fagforbundet at det knytter seg vesentlige problemer til dagens organisering av Den norske kirke. Det er mange små enheter med begrensede ressurser og svært varierende forutsetninger for å ivareta arbeidsgiveransvaret og virksomheten ellers på en forsvarlig måte.

Illustrasjonsfoto: Barnevernet

Innspill til barnevernsutvalget 2021

Regjeringen har nedsatt Barnevernsutvalget som skal vurdere hvordan barnevernet kan sørge for bedre kvalitet og rettssikkerhet i de mest alvorlige og sammensatte sakene. Utvalget skal både se på utrednings- og beslutningsprosessene i barnevernet og hvordan tilbudet til barna som trenger mest oppfølging bør innrettes. Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU i februar 2023. Fagforbundet har spilt inn behovet for tverrfaglig kompetanse, gode ledere, bemanningsnorm, økte midler, og for å ruste opp fosterhjemsarbeidet i kommunene.

Illustrasjonsbilde barnehage.

Mer tillit, ikke krav

Regjeringen ønsker å gjøre endringer i barnehageloven og innføre plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart. – Jeg stiller meg undrende til dette lovforslaget, sier May-Britt Sundal, leder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

Illustrasjon.

Fagforbundets høringssvar på ny rammeplan for SFO

Fagforbundet mottok mange innspill fra medlemmer og tillitsvalgte til sitt høringssvar på ny rammeplan for SFO. – Det er tydelig at framtidas skolefritidsordning (SFO) har skapt stort engasjement rundt om i landet, sier Morten Lindhard, nestleder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

Trond Finstad_leder i Yrkesseksjon Kontor og Administrasjon i Fagforbundet, har sammen med  Tannlegeforeningen og Legeforeningen skrevet et brev til Helse- og omsorgsdepartementet hvor de gir uttrykk for en felles forståelse av hvordan Akson- prosjektet må endres for å kunne lykkes.

Fagforbundet mener Akson kan reddes

Fagforbundet, Tannlegeforeningen og Legeforeningen mener Akson kan reddes – hvis helsearbeidere og IT-arkitekter samarbeider tett basert på moderne teknologiforståelse. De tre forbundene har sendt en felles uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet.

Positive til regjeringens stimuleringsordning for kultursektoren

Fagforbundet har sendt inn høringsinnspill til Kulturdepartementet vedrørende etablering av stimuleringsordning for kultursektoren. – Vi er positive til at regjeringen etablerer en stimuleringsordning for å skape aktivitet i en hardt rammet kultursektor. Mange av Fagforbundets medlemmer har vært, og er permittert i denne sektoren og vi har understreket behovet for langsiktighet i støtteordningene, sier leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal.

Grunnleggende IKT-infrastruktur i helseforetakene

Det er uholdbart at det stadig oppstår situasjoner hvor helseopplysninger fryktes å være på avveie og hvor disse kan falle hendene på fremmede makter.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?