Til hovedinnhold

Er ikke fagforeningsarbeid bare politikk? Jeg vil ikke være fagorganisert i LO fordi jeg ikke er enig i den rødgrønne politikken.

08.10.2020
Sist oppdatert: 08.10.2020

OK, men hva er politikk? Det er for eksempel sykelønnsordningen. Det er hvilke rettigheter du skal ha som pensjonist. Det er hvilken lønn du skal ha. Er du ikke interessert i det?

 

De fagorganisertes viktigste kampsaker krever politiske løsninger. På det sosialpolitiske området er historien full av eksempler, helt tilbake til innføring av åttetimersdagen rett etter første verdenskrig. Andre eksempler er innføringen av svangerskapspermisjon, arbeidsledighetstrygd, alderstrygd, innføring av bedriftsdemokrati, arbeidervernlov og den seinere arbeidsmiljøloven.

Alle lovene har etter hvert blitt endret og forbedret. Alt dette er politikk, og dette er lover og rettigheter som vedrører oss alle. Vi må også huske at det finnes krefter som ønsker å svekke disse rettighetene. Et eksempel er arbeidsmiljøloven som ble svekket av Bondevik II-regjeringa (ved svekkelse av overtidsregler, oppsigelsesvern og muligheten for faste ansettelser), men heldigvis endret tilbake under rødgrønn regjering. Fagforbundet stiller krav til partiene, og støtter de partiene som arbeider for de samme krav og politiske mål som oss.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?