Deltidslista

I Deltidslista kan du gå inn og se hvor mange heltids- og deltidsstillinger som har blitt utlyst for helsefagarbeidere i din kommune siden mars 2019. Som tillitsvalgt kan du bruke tallene til å minne politikere og administrasjon på at det må jobbes for en heltidskultur.

Deltidslista er basert på stillingsutlysninger på nav.no, og lages av medieovervåkningstjenesten Retriever på oppdrag fra Fagforbundet.

 

Utlyste helsefagarbeiderstillinger