Til hovedinnhold

Tillitsreform

Tillitsreformen er veien til utvikling av offentlig sektor. Kort fortalt innebærer det å satse på utvikling og kvalitet i tjenestene i tett samarbeid med de ansatte. Våre medlemmer skal ha økt innflytelse og medbestemmelse på sin arbeidsplass.

Tillitsreformen er en av den rødgrønne regjeringas viktigste prosjekter. I Hurdalsplattformen står det at den handler om å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester, og at den skal utformes i tett samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter.

Fra regjeringas side er det Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som koordinerer og er pådriver for reformen. Etter innspill fra sentrale parter i arbeidslivet i offentlig sektor, inkludert LO og Fagforbundet, har KDD utarbeidet et inspirasjonsnotat som du kan lese på regjeringas sider her.

Også LO har vedtatt å arbeide for at tillitsreformen gjennomføres i handlingsprogrammet for 2022-2025. For å følge opp vedtaket har også LOs tillitsutvalg, der Fagforbundet er representert, utarbeidet et notat med blant annet eksempler og tiltak.

Eksempler til inspirasjon

For å lykkes med tillitsreformen er det viktig at vi deler erfaringer. KDD har derfor samlet en rekke eksempler på tiltak som er en del av tillitsreformen. Fagforbundet deltar i flere av prosjektene.

I dette dokumentet kan du få en oversikt over mye av det som helt konkret er satt i gang, og forhåpentligvis få inspirasjon til egne initiativ.

Dette mener Fagforbundet

I Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram 2022-2025 står det:

«Offentlig sektor har de siste årene vært preget av målstyring. Ansatte må stadig bruke mer tid på dokumentasjon og rapportering, fremfor å bruke sitt faglige skjønn til å utvikle tjenestene. Styringen av offentlig sektor må baseres mer på tillit, medbestemmelse, kompetanse og tjenesteutvikling.»

Grunnmuren for tillitsarbeidet er den norske modellen, og trepartssamarbeidet mellom politikere, administrasjonen og fagorganisasjonene. Utgangspunktet for tillitsarbeidet må være de direkte møtene mellom fagfolk og de som benytter seg av offentlige tjenester. Det må være et godt samarbeid mellom de som jobber tettest på innbyggerne og de som bestemmer hvordan tjenestene skal utformes.

Tillit til de ansattes vurderinger og et systematisk arbeid for involvering av ansatte i utforming av tjenestene, er kjernen i tillitsreformen på arbeidsplassen. Det er avgjørende at tillitsmodeller er ulike og tilpasset egen virksomhet og arbeidsplass. 

Veien til et mer tillitsbasert arbeidsliv

Aktuelt

Se alle

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?