Til hovedinnhold

Norge og Brexit

Mer enn 3,5 år etter folkeavstemningen i 2016 forlot Storbritannia EU 31. januar. Statsminister Boris Johnson satser på å få forhandlet fram en endelig avtale om det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia i løpet av 2020. Korona-viruset har foreløpig forsinket forhandlingene. Hva betyr Brexit for Norge?

24.04.2020 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 30.04.2020

Når Storbritannia nå starter utmeldingsprosessen fra EU, vil Norge bli direkte berørt siden det britiske EU-medlemskapet er bestemmende for mye av Norges samarbeid med Storbritannia.

Her er noen av områdene der de kommende forhandlingene vil berøre Norge:

  • Sikkerhet
  • Handel
  • Finansielle tjenester og kapitalmarked
  • Norske borgeres rettigheter
  • Energi
  • Justissamarbeid
  • Fiskeriforvaltning
  • Klima- og miljøsamarbeid
  • Samferdsel
  • Forskning

Først skal EU og Storbritannia forhandle om en utmeldingsavtale (frist to år). Så skal det forhandles om en ny avtale som regulerer det framtidige forholdet mellom de to partene. Denne siste avtalen blir særlig viktig for Norge. Den skal erstatte dagens forhold som er regulert i første rekke gjennom EØS-avtalen.

Se videre:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/brexit_norge/id2541898/

https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/brexit_spm/id2514464/

Siste nytt her om forhandlingene: https://www.nrk.no/nyheter/brexit-1.11773474

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?