Til hovedinnhold

Virus smitter lettere i åpne og delte kontorer

Hvordan skal vi sitte på jobb for å unngå koronoa-smitte? Det er spørsmålet mange har stilt forskningsdirektør Stein Knardahl i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Av smittehensyn kan åpne kontorlandskap bli dyrt i tiden fremover.

08.05.2020 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 15.05.2020

Vi må sørge for at folk kan holde sosial avstand. Dess mer man omgås hverandre, jo større blir smitterisikoen. Logistikk blir utfordrende med kontorlandskap. I første omgang er en løsning å plassere de som har kritiske funksjoner på cellekontorer, sier forskningsdirektør Knardahl til Fagbladet.

Bør bli færre åpne kontor

Trond Finstad er tillitsvalgt og sitter i ledelsen i Fagforbundet. Han er kritisk til åpne kontorer fordi ansatte lettere blir syke:

– Smittevernet må tas på alvor også i yrker der en jobber på kontor. På mange av dagens kontorarbeidsplasser er det vanskelig eller umulig å kunne overholde avstands-regelen. Renhold av kontorer er dessverre også et område som ofte ikke er så høyt prioritert, gjerne satt på en minimumsløsning. Jeg tror at fremtidens kontorarbeidsplasser vil se annerledes ut på grunn av frykt for pandemier, sier Finstad som er leder for Yrkesseksjon for kontor og administrasjon.

Fagforbundet har vært kritiske til åpne kontorer i flere år. De viser til forskning som peker på mindre produksjon og høyere sykefravær, på grunn av smitte og støy.

Les hele artikkelen her:

https://fagbladet.no/nyheter/slik-handterer-du-smitte-i-apne-kontorlandskap--virus-smitter-lettere-i-apne-og-delte-kontorer-sier-forsker-6.91.698481.ad898772a0

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?