Til hovedinnhold

Kompetansereform – Lære hele livet

Janka Damslora, nestleder Fagforbundet Oslo

Janka Damslora, nestleder Fagforbundet Oslo (Foto: Nina Monsen)

Denne uken la regjeringen fram den lenge varslede meldingen til Stortinget om en kompetansereform. Meldingen inneholder flere tiltak rettet mot å tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har.

24.04.2020 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 30.04.2020

Kompetansereformen har to mål. Det første målet er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Alle skal få mulighet til å fornye og supplere sin kompetanse, slik at flere kan stå lenger i arbeid. Det andre målet er å tette kompetansegapet, det vil si gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har.

Tiltakene i denne meldingen ble utformet før virusutbruddet, og i en situasjon hvor de økonomiske utsiktene for det norske arbeidslivet så annerledes ut. Regjeringen understreker at det ikke betyr at tiltakene i meldingen ikke er relevante for dagens situasjon. Tvert imot vil ordningene i denne meldingen sannsynligvis være helt nødvendige for at vi kommer godt gjennom den økonomiske krisen. Nå er det grunnleggende viktig å bevare og utvikle befolkningens kompetanse i den akutte situasjonen, men bakgrunnen for denne politikken er at vi vet at Norge skal gjennom en stor omstilling i fremtiden.

Bærekraften i velferdssamfunnet avhenger av at flest mulig står i jobb. Det er god samfunnsøkonomi å bruke denne krisen til å ruste folk bedre for arbeidslivet etter at korona-pandemien er over, men tiltakene i denne meldingen bidrar også til den langsiktige omstillingen av Norge.

Fagforbundet vil lese meldingen med stor interesse og komme tilbake til hvordan vi kan samarbeide og styrke arbeidet med kompetansereformen for våre medlemmer.

Link til Stortingsmelding finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20192020/id2698284/

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?