Til hovedinnhold

Innplassering av ansatte fra kommunene til Skatteetaten er ferdigstilt

Den 19. mai fikk 1101 medarbeidere fra skatteoppkreveren i kommunene beskjed om innplassering i Skatteetaten. Det har vært en krevende prosess og Fagforbundet er nå fornøyd med at de fleste av våre medlemmer har fått innfridd deres krav i innplasseringen.

22.05.2020 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 29.05.2020

Ifølge leder i Yrkesseksjon kontor og administrasjon Trond Finstad har det vært henvendelser knyttet til enkeltsaker og stillingskoder, men alt i alt er inntrykket at våre medlemmer har fått innfridd sine ønsker i innplasseringen. 

"Etter at vedtaket om overføring til Skatteetaten ble fattet har vi hatt fokus på å gi god informasjon og bistå våre medlemmer i kartleggingsfasen. Våre tillitsvalgte har jobbet hardt for at våre medlemmer skal ha det beste utgangspunktet når de nå blir overført til Skatteetaten. Selv har jeg representert LO kommune i Samarbeidsutvalget og løftet mange saker fra våre tillitsvalgte og medlemmer der. Vi har også samarbeidet tett med NTL og sørget for at Fagforbundets uføre, livs- og ulykkesforsikring opprettholdes for våre medlemmer som går over til NTL.

De ansatte oppfordres nå til å ha tett dialog med dagens leder og tillitsvalgt om endringen de står i. Nå starter en tid med introduksjon og opplæring for de ansatte, og den vil i stor grad forgå digitalt." - Trond Finstad

Informasjon:

  • På Skatteetatens side finner du spørsmål og svar knyttet til innplasseringen.
    https://www.skatteetaten.no/skatteoppkrever/sporsmal-svar/
  • Fagforbundet har utarbeidet informasjon som gir oversikt over Skatteetatens lønnssystem sammenlignet med hovedtariffavtalen for kommunene. Grunnlaget for innplassering i Skatteetaten er forankret i etatens lokale lønnspolitikk. Dokumentene finner du vedlagt.
  • Ved overføring av medlemskap til LO-forbundet NTL fra overføringstidspunkt 1. nov vil LOfavør og Fagforbundets uføre-, livs- og ulykkesforsikring opprettholdes. Når det gjelder medlemmers lån i KLP-banken har vi fått bekreftet at alle beholder de vilkårene de har fra da de inngikk avtale. Ved eventuell refinansiering vil en ikke få vilkårene som KLP-medlem.

I de tilfeller medlemmer har spørsmål om egen innplassering benyttes: delprosjektHR@skatteetaten.no

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?