Til hovedinnhold

Arbeidstilsynets temaside for pandemien

Kartleggingen og risikovurderingen knyttet til korona-viruset skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

24.04.2020 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 30.04.2020

For å hindre potensiell smitte med det nye koronaviruset er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.

Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon. Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer.

Eksempler på risikofaktorer i forbindelse med koronaviruset:

  • Arbeidstakere i risikogrupper (se oversikt hos Folkehelseinstituttet)
  • Nærkontakt med kolleger eller kunder/publikum (mindre enn 2 meter)
  • Manglende tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler
  • Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, f.eks. hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller
  • Manglende opplæring for de ansatte
  • Reisevirksomhet

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten.

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.

Les mer her: https://arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?