Til hovedinnhold

Oppdatert versjon av NSM sine Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

IKT-sikkerhet blir stadig viktigere. Nesten alt vi gjør på jobb involverer digitale arbeidsflater. I 2017 ga Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ut den første versjonen av Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Nå er en ny og oppdatert versjon av prinsippene klar, der NSM har fått gode innspill fra en rekke erfarne bidragsytere.

30.04.2020 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 08.05.2020

NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet er et sett med prinsipper og tiltak for å beskytte informasjonssystemer mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk. Etter lanseringen i 2017 har prinsippene allerede blitt oppdatert en gang, og målet er at dokumentet skal være dynamisk, fleksibelt, og følge de trendene som er aktuelle innenfor IKT-sikkerhet.

Hovedmålgruppen for prinsippene er virksomheter som forvalter kritiske samfunnsfunksjoner og/eller kritisk infrastruktur, men de er relevant for alle offentlige og private virksomheter. Den nye versjonen av Grunnprinsippene inneholder blant annet faglige oppdateringer av alle prinsipper og tilhørende tiltak.

Les videre: https://norsis.no/oppdatert-versjon-av-grunnleggende-prinsipper-for/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?