Nyheter

Mekling i KS-Bedrift Energi

Plassfratredelsen ble levert 16. september, og meklingen foregår 21. og 22. september. En eventuell streik vil skje fra arbeidstidens begynnelse 23. september.

Stillinger ved 110-sentraler har ikke særaldergrense

Mange som jobber i 110-sentralene har spurt om hvorfor særaldergrensereglene er endret slik at de faller utenfor reglene. Svaret er at reglene er uendret, men ikke alltid har blitt fulgt.

Suksess med elektronisk uravstemning!

Når uravstemninga i kommuneoppgjøret er avslutta og stemmene ferdig telt opp, viser tallene at deltakelsen er fordobla siden sist hovedoppgjør.

Brudd i KS Bedrift

Forhandlingene om ny hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter med KS Bedrift brøt sammen på kvelden 2. juni. Oppgjøret går nå til mekling.

Oppstart i forhandlingene for KS-bedrift

Forhandlingene mellom LO-kommune og KS-bedrift begynner i dag 1. juni.

Brudd i oppgjøret for energiavtalen KS-bedrift

Forhandlingene om ny tariffavtale for ansatte som kommer inn under energiavtalen i KS-bedrift brøt sammen i går kveld 26. mai.

Enighet om ny energioverenskomst

Fagforbundet har medlemmer som går på denne avtalen og deltar i forhandlingene, sammen med El og IT- forbundet.