Nyheter

Enighet på rekordtid i lønnsoppgjøret for kommuneansatte

Partene kom i mål på rekordtid i mellomoppgjøret for arbeidstakere i kommunene. Se lønnstabellene som gjelder fra 1. juli 2017.

Lønnsoppgjøret i kommunene

Partene i mellomoppgjøret for de ansatte i kommunene møtes til kravoverlevering torsdag 27. april klokka 10.00. LO Kommune forhandler på vegne av ca. 200 000 medlemmer i det sentrale oppgjøret.

Enighet om særavtale for brann- og redningstjenesten

Torsdag 10. november kom Fagforbundet og KS til enighet om særavtalen for brann og redningstjenesten (SFS 2404).

Energiarbeiderne tilbake på jobb

Den sju uker lange streiken er over. De streikende ble i ettermiddag enige med KS Bedrift om lønns- og arbeidsbetingelsene for ansatte i energisektoren.

Enighet for konkurranseutsatte bedrifter

Etter to dagers mekling kom Fagforbundet til enighet med KS Bedrift i årets tarifforhandlinger. Partene ble også enige om en hybridpensjonsordning.

Mekling for konkurranseutsatte bedrifter i KS

Onsdag 2. november startet meklinga mellom KS Bedrift og Fagforbundet. Kommer ikke partene til enighet innen midnatt 3. november, blir det streik fra arbeidsdagens begynnelse fredag 4. november.

Støtte til streikende energiarbeidere

Energiarbeiderne streiker på sjette uka for å beholde hviletida si - det blir fanemarkering onsdag 2. november klokka 15.00 ved Kommunenes Hus i Oslo.

Energistreiken trappet opp

Fra mandag 24. oktober er streiken i kommunale - og fylkeskommunale energiverk trappet kraftig opp.

Energistreiken trappes opp i dag, fredag

Streiken for ansatte i kommunale og fylkeskommunale energiverk trappes opp fra i dag, fredag 30. september. Fagforbundet har streikende medlemmer i ytterligere to fylker.

Mekling på overtid i energisektoren

Meklingen for ansatte i kommunale og fylkeskommunale energiverk fortsetter på overtid. Følg med for oppdatert informasjon.

Mekling i KS-Bedrift Energi

Plassfratredelsen ble levert 16. september, og meklingen foregår 21. og 22. september. En eventuell streik vil skje fra arbeidstidens begynnelse 23. september.

Stillinger ved 110-sentraler har ikke særaldergrense

Mange som jobber i 110-sentralene har spurt om hvorfor særaldergrensereglene er endret slik at de faller utenfor reglene. Svaret er at reglene er uendret, men ikke alltid har blitt fulgt.

Suksess med elektronisk uravstemning!

Når uravstemninga i kommuneoppgjøret er avslutta og stemmene ferdig telt opp, viser tallene at deltakelsen er fordobla siden sist hovedoppgjør.

Brudd i KS Bedrift

Forhandlingene om ny hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter med KS Bedrift brøt sammen på kvelden 2. juni. Oppgjøret går nå til mekling.

Oppstart i forhandlingene for KS-bedrift

Forhandlingene mellom LO-kommune og KS-bedrift begynner i dag 1. juni.

Brudd i oppgjøret for energiavtalen KS-bedrift

Forhandlingene om ny tariffavtale for ansatte som kommer inn under energiavtalen i KS-bedrift brøt sammen i går kveld 26. mai.

Enighet om ny energioverenskomst

Fagforbundet har medlemmer som går på denne avtalen og deltar i forhandlingene, sammen med El og IT- forbundet.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?