Til hovedinnhold

Nyheter

Underskrift Jan Davidsen

Enighet i konkurranse­utsatte bedrifter

Partene i mellom­oppgjøret for de ansatte i konkurranse­utsatte bedrifter i KS kom til enighet torsdag 4. mai. Oppgjøret omfatter ca. 1200 medlemmer.

Fagforbundets leder Mette Nord og KS forhandlingssjef Tor Arne Gangsø kom raskt til enighet.

Enighet på rekordtid i lønnsoppgjøret for kommuneansatte

Partene kom i mål på rekordtid i mellomoppgjøret for arbeidstakere i kommunene. Se lønnstabellene som gjelder fra 1. juli 2017.

Brannfolk på Lørenskog brannstasjonNedre Romerike brannvesen

Enighet om særavtale for brann- og redningstjenesten

Torsdag 10. november kom Fagforbundet og KS til enighet om særavtalen for brann og redningstjenesten (SFS 2404).

Illustrasjon Fagforbundets arbeidsutvalg feirer.

Energiarbeiderne tilbake på jobb

Den sju uker lange streiken er over. De streikende ble i ettermiddag enige med KS Bedrift om lønns- og arbeidsbetingelsene for ansatte i energisektoren.

Enighet for konkurranseutsatte bedrifter

Etter to dagers mekling kom Fagforbundet til enighet med KS Bedrift i årets tarifforhandlinger. Partene ble også enige om en hybridpensjonsordning.

KS Bedrift og Fagforbundet er i meklingsmøte hos mekler Monica Hansen Nylund.

Mekling for konkurranseutsatte bedrifter i KS

Onsdag 2. november startet meklinga mellom KS Bedrift og Fagforbundet. Kommer ikke partene til enighet innen midnatt 3. november, blir det streik fra arbeidsdagens begynnelse fredag 4. november.

Fagforbundets leder Mette Nord vil holde appell på fanemarkeringen.

Støtte til streikende energiarbeidere

Energiarbeiderne streiker på sjette uka for å beholde hviletida si - det blir fanemarkering onsdag 2. november klokka 15.00 ved Kommunenes Hus i Oslo.

Energistreiken trappet opp

Fra mandag 24. oktober er streiken i kommunale - og fylkeskommunale energiverk trappet kraftig opp.

Illustrasjonsfoto:

Energistreiken trappes opp i dag, fredag

Streiken for ansatte i kommunale og fylkeskommunale energiverk trappes opp fra i dag, fredag 30. september. Fagforbundet har streikende medlemmer i ytterligere to fylker.

Rådgiver Karianne Hansen Heien i Forhandlingsenheten i Fagforbundet og Sølvi Gjærdahl Thomassen fra kompetansesenteret i Stavanger representerer Fagforbundet i meklingen.

Mekling på overtid i energisektoren

Meklingen for ansatte i kommunale og fylkeskommunale energiverk fortsetter på overtid. Følg med for oppdatert informasjon.

Mekling i KS-Bedrift Energi

Plassfratredelsen ble levert 16. september, og meklingen foregår 21. og 22. september. En eventuell streik vil skje fra arbeidstidens begynnelse 23. september.

Jobb-pensjon

Stillinger ved 110-sentraler har ikke særaldergrense

Mange som jobber i 110-sentralene har spurt om hvorfor særaldergrensereglene er endret slik at de faller utenfor reglene. Svaret er at reglene er uendret, men ikke alltid har blitt fulgt.

Illustrasjonsbilde uravstemning.

Suksess med elektronisk uravstemning!

Når uravstemninga i kommuneoppgjøret er avslutta og stemmene ferdig telt opp, viser tallene at deltakelsen er fordobla siden sist hovedoppgjør.

Brudd i KS Bedrift

Forhandlingene om ny hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter med KS Bedrift brøt sammen på kvelden 2. juni. Oppgjøret går nå til mekling.

Oss tillitsvalgte nr. 1, januar 2008

Enighet om ny energioverenskomst

Fagforbundet har medlemmer som går på denne avtalen og deltar i forhandlingene, sammen med El og IT- forbundet.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?