Til hovedinnhold

Kommunal pensjonsordning forbedret

Pål Skarsbak, daglig leder i LO Kommune, på Fagforbundets pressekonferanse om tariff 10. april 2018.

Pål Skarsbak, daglig leder i LO Kommune, på Fagforbundets pressekonferanse om tariff 10. april 2018. (Foto: Birgit Dannenberg)

– Vi er fornøyd med at det såkalte toleransebeløpet i den kommunale AFP-ordningen er doblet fra og med neste år. Vi har også fått inn bestemmelse som sikrer pensjonsopptjening i inntil tre år for arbeidstakere som har ulønnet permisjon for de som mottar pleiepenger, forteller LO Kommunes daglige leder, Pål Skarsbak.

08.11.2021 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 02.03.2022

Han forteller at toleransebeløpet, altså beløpet man kan tjene i AFP-ordningen uten at pensjonen reduseres, er doblet fra 15 000 til 30 000 kroner per år. Det er viktig for AFP-pensjonistene fordi det får urimelig store konsekvenser dersom man kommer i skade for å overskride dette toleransebeløpet.

Det er klart etter at partene i kommunal sektor kom frem til en løsning om en ny toårig avtale om Pensjonsordninger i kommunal sektor. Det var en særavtale om pensjon, SGS 2020, som ble reforhandlet onsdag 3.11.2021.

De viktigste endringene fra fra 1.1.22:

  • Del I §10-2: «Ved ulønnet permisjon hvor arbeidstaker mottar pleiepenger betales likevel full premie i inntil 3 år».Endringen medfører at det skal betales full premie i inntil 3 år for arbeidstakere som har ulønnet permisjon og mottar pleiepenger.
  • Del II §7: «Det gjelder likevel et toleransebeløp på 30.000 kroner.» Dette medfører at beløpet AFP-pensjonister kan tjene, uten avkortning i pensjon, er økt til kr. 30000,-

For øvrige endringer vises det til vedlegget.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?