Til hovedinnhold

Fjerner ikke plikten til å gå av før i 2022 for ansatte i kommunen

Hvis du jobber i kommunen eller fylkeskommune gjelder plikten til å fratre for særaldersgrense helt fram til 1.1. 2022, selv om regjeringens lovendring trådde i kraft 1. juli.

10.07.2021 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 10.07.2021

7. juni fjernet Stortinget plikten til å gå av for særaldersgrensen. I samråd med arbeidstakerorganisasjonene i kommunesektoren vil ikke KS fjerne plikten til å fratre før 1.1. 2022 for ansatte i kommuner og regioner.

Bakgrunnen for bestemmelsen er at regjeringen har vedtatt at lovendringen trådde i kraft allerede fra 1. juli - uten overgangsregler. 

For å unngå uklarheter hos enkelte arbeidstakere ønkser derfor KS å forskyve iverksettelse av vedtaket fram til 1.1. 2022. Det ønsket har Fagforbundet og de andre arbeidstakerorganisasjonene sluttet seg til.  

Les mer om regjeringas vedtak og Fagforbundets reaksjon her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?