Enighet Fagforbundet og KS Energi 1

Mette Nord, AU

Mette Nord, AU (Foto: Fagforbundet)

20. mai kom Fagforbundet og KS bedrift - Energiavtale for energiselskaper og datterselskaper med medlemskap i KS bedrift til enighet om Energiavtale 1.

21.05.2019 av informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 21.05.2019

Økonomi:

  • Det gis et generelt tillegg på kr 7 312 fra 1. juli
  • Heving av minstelønnssatsene med kr 6 268 fra 1. juni.

Last ned tariffplakaten her

Protokollen 

Pensjon:

Partene enige om den videre prosessen om offentlig tjenestepensjon, tilsvarende resultatet i kommuneoppgjøret.

Øvrig:

Partene enige om en presisering av tariffavtalens § 13-3 med følgende: Partene vil presisere at § 13-3 «Reiser og opphold på anlegg innenlands- arbeidsreiser» 2. og 3. ledd også gjelder arbeidsreiser der nattopphold må skje utenfor hjemmet, selv om det ikke er snakk om opphold på «anlegg» i vanlig forstand. Dette omfatter ikke reiser til møter, kurs eller konferansen, som kommer inn under bestemmelsene om tjenestereiser i § 13-1 og § 13-2. Partene vil endre teksten i Energiavtalene på dette punktet ved 2020-oppgjøret.

Nå gjenstår de lokale forhandlingene i den enkelte virksomhet og det vises til bestemmelsene i § 3 Lønnsbestemmelser som regulerer de lokale forhandlingene.

Partene har frist til 11. juni 2019 med å godkjenne forhandlingsresultatet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?