Enighet i KS Bedrift

Fagforbundet og EL og IT forbundet kom til enighet med KS bedrift i mellomoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter 14 mai.

14.05.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 16.05.2019

Hovedoppgjøret 2018 og mellomoppgjøret 2019

I hovedoppgjøret i 2018 ble det gitt et generelt tillegg på 9 800 kroner med virkning fra 1. mai. I tillegg ble garantilønningene hevet med tilsvarende beløp. Arbeidstakere med 20 års ansiennitet eller mer, ble sikra en grunnlønn på minst 400.000 kroner i 100 prosent stilling. Helge- og ubekvemstillegg økte, noe som heva lønna for de lavest lønte i avtaleområdet.

Mellomoppgjøret 2019

Fagforbundet og EL og IT forbundet kom til enighet med KS bedrift i mellomoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter 14 mai.

Resultat:

  • Det gis et generelt tillegg til alle i normerte stillinger i gruppe 1 på kr. 6 200
  • Det gis et generelt tillegg til alle i unormerte stillinger gruppe 1 på 1,45 % dog minst kr. 6 200
  • G – regulering av 20 – års garantien med kr 13 900, ny garantilønn kr. 413 900.
  • Garantilønnssatsene økes til beløpene vist i tabellen under.

Kompetanseløft i garantilønnssystemet

For fagarbeidere og for fagarbeidere med fagskole er det gitt et kompetanseløft i form av ytterligere heving av garantilønnsnivåene. Tilleggene på garantilønn er på mellom kr. 15 600 og kr. 21 625 avhengig av ansiennitetstrinn.

Det økonomiske resultatet er på nivå med rammen fra frontfaget.

Se lønnstabell

Pensjon

Når det gjelder pensjon er partene enige, med bakgrunn i den pågående prosessen i KS-området, og i påvente av Stortingsbehandling av ny offentlig tjenestepensjon håndteres endrede regler om offentlig tjenestepensjon på følgende måte:

  • Partene er enige om at det endelige resultatet i kommuneoppgjøret, hva gjelder regler om offentlig tjenestepensjon, implementeres i Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.
  • Dersom partene ikke blir enige om regulering av pensjon. Er partene enige om at det er konfliktadgang uavhengig av den fredsplikt som følger av tariffavtalens gyldighetstid.
  • For øvrig kommer hovedtariffavtalens regler til anvendelse på tilsvarende måte som ved opprettelse av tariffavtale jf. Hovedavtalens del A § 5.

Partssammansatt arbeid

Det skal også settes ned et partssammensatt utvalg som skal vurdere lønns- og forhandlingsbestemmelsene i avtalens kapittel 3.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?