I mål med ny særavtale for brann- og redningstjenesten

Brannfolk er blant de gruppene som har særaldersgrense.Nedre Romerike brannvesen

Brannfolk er blant de gruppene som har særaldersgrense.Nedre Romerike brannvesen (Foto: Jan Lillehamre)

Den 21. april ble forhandlingene om SFS 2404 Brann- og redningstjenesten ferdigstilt, etter utsettelser grunnet koronasituasjonen.

21.04.2021 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 22.04.2021

Partene ble blant annet enige om at utrykning utenom den tid personell står til arbeidsgivers disposisjon skal godtgjøres med faktisk medgått tid, men aldri mindre enn to timer. Videre er partene enige om at lokale parter skal inngå særavtale ved bruk av varslingssystemer på fritiden. Videre har vi fått gjennom at deltidspersonell som ikke går i vaktordning skal få en årlig godtgjørelse som fastsettes i lokal særavtale.

  • At det skal inngås lokale avtale ved bruk av varslingssystemer på fritiden og om årlig godtgjørelse var svært viktige krav for oss. Vi er glade for å ha fått forankret dette i den sentrale særavtalen.

Kravet om økt tillegg for arbeid i helg ble ikke imøtekommet av KS, og Fagforbundet er skuffet over dette, som var et viktig krav for forbundets medlemmer.

Videre er partene blant annet enige om et partssammensatt utvalg som i perioden skal vurdere beredskapsvakt og arbeidstid og hvordan dette bør reguleres i avtalen i tråd med gjeldende lovverk. Gjeldende ordning er nå fastsatt i en prolongert protokolltekst, men det er viktig at partene finner en varig løsning på dette spørsmålet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?