Til hovedinnhold

Enighet om veileder for ferieavvikling i kommunene

Fagforbundets leder Mette Nord

Fagforbundets leder Mette Nord (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Partene er enige om at ferieavviklingen i kommunene skal skje som normalt. Det kan imidlertid være behov for å gjøre endringer i helt spesielle tilfeller. Partene er nå enige om en veileder som beskriver spørsmål vedrørende ferieavviklingen.

30.04.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 07.05.2020

Ferieloven gjelder

 – Vi mener vi har fått fram en god veileder. Det er klart det er krevende å avvikle ferie når vi står overfor så store oppgaver som vi gjør nå, men ferieloven ligger til grunn og den gir nødvendig handlingsrom i helt spesielle tilfeller. Det er viktig at de tillitsvalgte i kommunene tar opp et eventuelt behov for avvik fra normal ferieavvikling i drøftinger før det gjennomføres endringer fra vanlig praksis på de enkelte tjenestesteder. Det er viktig å finne helhetlige løsninger for å minke belastningen på de mest utsatte yrkesgruppene så langt det lar seg gjøre, sier Fagforbundet leder, Mette Nord.

 

Hun minner om at ferieloven er en vernelov som skal sikre de ansatte en helt nødvendig pause for å ta best mulig vare på helse og sikkerhet.

 

Både plikt og rett

– Ferieloven gir ikke bare rett, men også plikt til å avvikle ferie, og derfor er det viktig at vi gjør vårt ytterste for å ivareta denne rettigheten, selv om det sikker kan bli tøft i noen deler av kommunesektoren, sier hun.

I veilederen heter det at arbeidsgiver har et behov for å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under den pågående koronaepidemien, noe som kan medføre at ferieavviklingen i 2020 ikke kan gjennomføres som normalt for enkelte arbeidstakergrupper. 

Mulig å løse mye lokalt

Partene oppfordrer til god dialog lokal og at man finner frivillige løsninger vedrørende ferieavviklingen. Ferieloven gir arbeidsgiver et handlingsrom til å fastsette og organisere ferie. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan også avtale avvikende ordninger. Veilederen er utarbeidet for å beskrive handlingsrommet i ferieloven, knyttet til eventuelle særskilte behov som følge av koronaepidemien. I veilederen minnes det også om at det gjelder særskilte regler for avvikling av ferie for undervisningspersonalet, jf. HTA kapittel 1, § 7, punkt 7.2.

 Mette Nord forteller at det er inngått en egen avtale om tilpasning av arbeidstid som gir arbeidsgiver noe større innflytelse over innretning av arbeidstid og turnus. Men likevel er det slik at hovedferieperioden er fra 1. juni til 30. september, jf. ferieloven § 7 nr. 1. Arbeidstaker har rett til å avvikle tre ukers sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Dersom det ikke oppnås enighet, kan arbeidsgiver bestemme når hovedferieperioden plasseres.

Krav til vilkår for endringer 

Arbeidsgiver kan ikke endre ferien etter at den er avtale annet enn på helt bestemte vilkår. Arbeidsgiver kan kun endre avtalt ferie ensidig dersom det blir nødvendig på grunn av uforutsette hendelser og at de forutsette hendelsene medfører vesentlige driftsproblemer

Dette kan for eksempel være aktuelt dersom det oppstår plutselig høyt sykefravær, mange ansatte må i karantene eller isolasjon eller det gis endrede smitteråd for gjenopptakelse av driften.  

 Den ansatte må bli hørt

Før ferien endres skal arbeidsgiver drøfte spørsmålet om endring med den enkelte arbeidstaker. Arbeidstaker har rett til å seg bistå av tillitsvalgte i disse drøftingene. Dersom endringen medfører ekstra kostnader for arbeidstaker kan arbeidstaker kreve å få dokumenterte merutgifter erstattet.   
 

Overføring av ferie  

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at 12 virkedager av den lovfestede ferien kan overføres til 2021, jf. ferieloven § 7 nr. 3 første ledd. I tillegg kan den avtalefestede ferien på fem virkedager overføres, jf. HTA kapittel 1, § 7, punkt 7.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?