Enighet om ny hovedavtale i kommunesektoren

Partene i kommunesektoren er enige om en revidert hovedavtale som skal gjelde ut 2021. Fra venstre Jan Olav Birkenhagen, Akademikerne, Mette Nord, LO Kommune, Hege Mygland, KS, Lizzie Ruud Thorkildsen, YS-K og Steffen Handal, Unio.

Partene i kommunesektoren er enige om en revidert hovedavtale som skal gjelde ut 2021. Fra venstre Jan Olav Birkenhagen, Akademikerne, Mette Nord, LO Kommune, Hege Mygland, KS, Lizzie Ruud Thorkildsen, YS-K og Steffen Handal, Unio. (Foto: Silje Tangen, KS)

Partene i kommunesektoren ble enige om en ny, revidert hovedavtale sent på ettermiddagen fredag 6.12. Nytt er bestemmelser om helsefremmende arbeidsmiljø og bærekraftig utvikling.

09.12.2019 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 09.12.2019

Bærekraft inn i avtalen

– Vi er glade og lettet over at vi greide å bli enige om ny avtale. Det er vanligvis små endringer i hovedavtalen, men denne gangen fikk vi til viktige nye formuleringer. Partene er nå enige om at klima og miljøtiltak som fremmer FNs bærekraftsmål skal inngå som en del av partsarbeidet etter hovedavtalen. Jeg tror det blir viktig i årene som kommer, sier lederen for LO-kommune, Mette Nord.

Hovedavtalen beskriver tillitsvalgtes rettigheter og plikter og er helt grunnleggende i fagforeningsarbeidet. Nord forteller at det var lange forhandlinger om pensjonsordninger i KS bedrift.

Pensjon var viktig

 – Vi ser ingen grunn til å åpne for nye pensjonsordninger. Vi har allerede avtalt ny offentlig tjenestepensjon og har i tillegg mulighet for å avtale den såkalte hybridpensjonen. Dette er en ordning som likner offentlig tjenestepensjon.

En annen viktig seier var at partene endelig ble enige om regler som sikrer at streikende ikke meldes ut av pensjonsordningen under en lovlig streik. 

Helsefremmende arbeidsliv 

– Samfunnsutviklingen fører til at mange må jobbe lenger. Hvis det skal bli noe av, så må vi legge til rette for at arbeidslivet gjør det mulig å stå lenge i jobb. Derfor var det viktig å få inn nye bestemmelser om et inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø. Det fikk vi, sier Mette Nord.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?