LO Kommune fornøyd med årets kommuneoppgjør

LO Kommune har gjort jobben: Foran sitter: Terje Moen fra SL, Odd Haldgeir Larsen Fagforbundet, Mimmi Kvisvik fra FO og forhandlingsleder Mette Nord. Bak står Karianne Hansen heien fra El og IT og Hans Ole Rian fra Credo.

LO Kommune har gjort jobben: Foran sitter: Terje Moen fra SL, Odd Haldgeir Larsen Fagforbundet, Mimmi Kvisvik fra FO og forhandlingsleder Mette Nord. Bak står Karianne Hansen heien fra El og IT og Hans Ole Rian fra Credo. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

- Dette er et godt lønnsoppgjør for LO Kommunes medlemmer. Vi har sikret kjøpekraftsutvikling, en god likelønnsprofil og god uttelling for kompetanse, sier Mette Nord, forhandlingsleder for LO Kommune. Dette er i tråd med LO Kommunes krav.

01.05.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 06.05.2019

Rett etter midnatt 1. mai ble LO Kommune og YS Kommune enige med KS om en avtale i lønnsoppgjøret i kommunesektoren.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, der partene vanligvis bare forhandler om lønnstillegg. LO Kommune forhandler for i underkant av 200 000 medlemmer i Kommune-Norge. Totalt er rundt 420 000 ansatte omfatta av dette oppgjøret.

– Vi er glade for at oppgjøret har en tydelig likelønnsprofil. Det vil si at kvinners andel av menns lønn øker. Lønnsoppgjøret er et kompetanseløft, der utdanning og kompetanseheving gir uttelling. Vi er også glade for at fagarbeiderne og universitets- og høgskoleutdannede får et lønnsløft, og ikke minst at det er solide opprykk for dem med lengst ansiennitet, sier Mette Nord.

Oppgjøret er i tråd med resultatene av det såkalte frontfaget og tariffoppgjørene i andre sektorer. Mette Nord understreker at LO Kommune er fornøyde med at de kom fram til en forhandlingsløsning i årets oppgjør.


Kari-Sofie Jenssen

Våkne: Helge Sørli og Kristin Bakker måtte holde hodene kalde og klare til langt over midnatt da tall og tabeller skulle beregnes og sammenliknes. Uten dem...
foto: Kari-Sofie Jenssen

God løsning for offentlig tjenestepensjon

Pensjon var en av flokene i dette oppgjøret.

- Heldigvis fant vi fram til gode løsninger. Vi er tilfredse med at arbeidsgiversiden er enige med oss arbeidstakerne i  at medlemmenes pensjonsrettigheter skal utbetales samlet. Dette er aktuelt siden flere pensjonsleverandører har varslet kamp om kommunal pensjonsforsikring, men at de ikke ønsker å sikre alle rettighetene.

Vi har beholdt en kjønns- og aldersnøytal modell for opptjening av pensjon. Det er viktig i en kvinnedominert sektor, sier Nord.

Avtalen som sikrer pensjonsopptjening for etter- og videreutdanning i inntil fire år.

- Vi synes også at det er flott at lærlinger i kommunesektoren nå skal tjene opp pensjon, sier Mette Nord.


Kari-Sofie Jenssen

I mål: LO Kommune nærmer seg målstreken etter lange forhandlinger.
foto: Kari-Sofie Jenssen 

Partene har også blitt enige om hvordan det skal arbeides videre med innføring av nye regler for særaldersgrenser og AFP.

Se oppdatert lønnstabell på fagforbundet.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?