Til hovedinnhold

Sikret kjøpekraft for LO-medlemmene i lønnsoppgjøret i kommunene

Illustrasjonsbilde fra et tidligere tariffoppgjør i KS. F.v. Daglig leder i LO Kommune og leder av Fagforbundet, Mette Nord, og forhandlere fra Fagforbundet, Pål Skarsbak og Tone Faugli.

Illustrasjonsbilde fra et tidligere tariffoppgjør i KS. F.v. Daglig leder i LO Kommune og leder av Fagforbundet, Mette Nord, og forhandlere fra Fagforbundet, Pål Skarsbak og Tone Faugli. (Foto: Birgit Dannenberg)

LO Kommune og KS er enige om et lønnsoppgjør som sikrer LOs medlemmer i kommunene mellom 10.000 og 22.000 kroner mer i året. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger. Over 190.000 av LO Kommunes medlemmer unngår dermed streik.  

27.05.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 17.06.2021

Meklingsresultatet ble klart etter mekling flere timer på overtid. 

Forhandlings leder for LO Kommune og leder av Fagforbundet, leder Mette Nord.
Leder i LO Kommune, Mette Nord.

 – Vi har kommet fram til et meklingsresultat som begge parter kunne godta. Vi i LO Kommune hadde noen tydelige målog vi har fått et resultat i tråd med LOs tariffpolitikk, sier Mette Nord, LO Kommunes leder. 

LO Kommune krevde at kjøpekraften skulle opprettholdes for medlemmene og det kravet er innfridd.  

Likelønn og sosial profil

I årets forhandlinger krevde dessuten LO Kommune at oppgjøret i kommunesektoren skulle sikre likelønn og ha en god sosial profilFor LO Kommune har det også vært viktig at folk får uttelling for økt formell og uformell kompetanse og det er avtalt føringer for de lokale forhandlingene som vektlegger dette. 

De lokale forhandlingene skal gjennomføres innen 15. oktober. Et stort korps av tillitsvalgte i LO-forbundene er klare til å gå i gang med disse forhandlingene. 

– I et oppgjør må man alltid gi og taVi i LO Kommune er tilfreds med en løsning som forhindret streik i denne svært krevende situasjonen som kommunesektoren står i, sier Mette Nord. 

UNIO ble ikke enige med arbeidsgiver, og gikk ut i streik. Streiken ble stanset med tvungen lønnsnemnd. Dersom resultatet for UNIO blir annerledes enn for Fagforbundets og LO Kommunes medlemmer er det avtalt at vi kan reforhandle avtalen.

Resultatet:

Sentrale tillegg gjeldende fra 1. mai 2021.

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet gjeldende fra 1. mai 2021:

Om LO Kommune

LO Kommune representerer 190.000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet. LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området. Oslo kommune er et eget tariffområde og omfattes ikke av denne tariffavtalen.

Se også Fagbladet-sak: Meklingsresultat for LO, YS og Akademikerne - Unio går til streik

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?