Til hovedinnhold

Et uvanlig mellomoppgjør - med fare for streik

Leder av LO Kommune, Pål Skarsbak og leder av forhandlingsutvalget i Fagforbundet Tone Faugli og rådgiver Siv Kjøllmoen.

Leder av LO Kommune, Pål Skarsbak og leder av forhandlingsutvalget i Fagforbundet Tone Faugli og rådgiver Siv Kjøllmoen. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Fagforbundet og andre forbund gjør seg klare til mulig streik. Det er helt uvanlig fordi tariffavtalene i utgangspunktet gjelder for to år om gangen, fra hovedoppgjør til hovedoppgjør. 

06.05.2021 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 03.06.2021

Tariffavtalene både i kommunesektoren og andre avtaleområder avtales for to år om gangen. I år er det såkalt mellomoppgjør hvor det i utgangspunktet bare skal forhandles om lønn, mens man i hovedoppgjørene går gjennom alle delen av tariffavtalene. 
 
Likevel gjør Fagforbundet og andre forbund seg klare til mulig streik. Det betyr også at resultatet ikke skal til uravstemning i år, siden medlemmene stemte ja i oppgjøret for 2020.  
 
 – Noe av forklaringen på dette ligger i koronapandemien. Siden det var praktisk talt umulig å se for seg hva som ville skje med den økonomiske utviklingen, avtalte man en mer omfattende bestemmelse om hvordan det skulle forhandles i 2021, enn det som er vanlig, forteller daglig leder i LO Kommune, Pål Skarsbak.
 

Dette ble de enige om:

«Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den alminnelige økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår.
 
Lønnsutviklingen i 2020 for arbeidere og funksjonærer i industrien i NHO‐området, øvrige offentlige ansatte og andre sammenlignbare tariffområder legges til grunn for forhandlingene. En troverdig ramme for lønnsutviklingen i frontfaget i 2021 er også en del av grunnlaget.»
 

To elementer

Det betyr at man i utgangspunktet var enige om å se på to elementer i årets mellomoppgjør. Hvordan utviklingen egentlig hadde vært i industrien, og på hva som var rammen for frontfaget. 
 
– Rammen for lønnsoppgjørene anslås av NHO i forståelse med LO under forhandlingene. Det er varierende grad av usikkerhet knyttet til anslaget. I fjor var, av åpenbare årsaker, usikkerheten stor. Derfor endret vi «andreårsklausulen» som er gjengitt ovenfor. Der står det at lønnsutviklingen for industrien i 2020 også skal være med i grunnlaget for 2021, sier Skarsbak.
 
Den faktiske lønnsveksten i industrien (frontfaget) beregnes av Teknisk Beregningsutvalg (TBU). Tallene publiseres i rapporten «Grunnlaget for inntektsoppgjørene» og er utgangspunktet for forhandlingene hvert år. Det er sjelden strid om dette, men når det viste seg at industrien hadde fått betydelig mer enn offentlig sektor, ble det betydelig vanskeligere.
 

Stor avstand

– Jeg kan ikke gå inn på krav og tilbud nå som vi er på vei inn en mekling og en mulig konflikt, men det jeg kan si er at avstanden mellom arbeidsgiversida og oss var såpass stor at det endte med å be riksmekleren om hjelp, sier Skarsbak. 
 
Han forteller at meklingen formelt allerede er i gang, men at innspurten i meklingen er lagt til 25. og 26. mai. Lykkes man ikke der, blir det streik i kommunesektoren. 
 
Oslo er et eget tariffområde og omfattes ikke av denne meklingen. Også i Oslo ble det brudd og også der har oppgjøret gått til mekling. 
 
 
 
 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?