Hovedavtaleforhandlinger for kommunesektoren

Mette Nord, leder i Fagforbundet og LO Kommune, og daglig leder i LO Kommune, Pål Skarsbak, på vei inn til forhandlinger. (Foto: Kai Nygård)

Forhandlingene om revisjon av hovedavtalen for KS-området starter i dag. – I det store og hele er vi fornøyde med avtalen og ønsker å videreføre den uten store endringer, sier lederen for LO Kommune, Mette Nord.

30.11.2021
Sist oppdatert: 02.12.2021

Hovedavtalene regulerer tillitsvalgtes rettigheter og plikter og er en forutsetning for et godt partssamarbeid.

Kommuner og fylkeskommuner står overfor store omstillinger innen klima og miljø, digitalisering og likestilling i framtida, da er tillitsvalgtes medvirkning en viktig forutsetning for å lykkes.

LO Kommune består av Fagforbundet, FO, Skolenes landsforbund, EL og IT forbundet, Norsk Sjøoffisersforbund og Creo.

 

;