Til hovedinnhold

Nyheter

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon i kirkeoppgjøret er fornøyde med oppgjøret. Fra venstre Kai Nygård, Kristin Bakker, Marianne Bratsveen, Bjørn Flikke og Thore Wiig Andersen

Sosial profil i oppgjøret i kirken

Fagforbundet og de andre LO-forbundene i kirkelig sektor har forhandlet fram et lønnsløft for de ansatte. Resultatet er på linje med oppgjørene i offentlig sektor og sikrer en god lavlønnsprofil både i felles- og menighetsrådene og i rettssubjektet Den norske kirke. 

Thore Wiig Andersen, leder for fagforeningen TeoLOgene.

Felles satser for tilleggslønn i Den norske kirke

Etter fjorårets tariffoppgjør satte riksmekleren ned en nemd for å fastsette nye felles tilleggssatser for alle ansatte i den norske kirke.

Mennesker rundt et møtebord ved forhandlingsstart i hovedoppgjøret 2022 for ansatte i kirken.

Solid løft for nyansatte i kirken

Fagforbundet og KA ble etter lange og harde forhandlinger enige om en ny tariffavtale for ansatte i kirken, tidlig på morgenkvisten 29. oktober.

Mennesker rundt et møtebord ved forhandlingsstart i hovedoppgjøret 2022 for ansatte i kirken.

Fortsetter lønnsforhandlingene i Den norske kirke

Hovedtariffoppgjøret i Den norske kirke fortsetter denne uken. Mandag 24. oktober var i utgangspunktet satt opp som siste forhandlingsdag, men det var fra starten lagt inn mulighet for en ekstra forhandlingsdag fredag 28. oktober.

I havn med ny hovedavtale: f.v Anne Cecilie Andresen (forhandlingssjef i KA), Kristian Mollestad (forhandlingsleder Unio KA), Karianne Hansen Heien ( Fagforbundet) og Irmelin Stødle ( Delta).

Ny hovedavtale for kirken

– Vi har gjort viktige endringer i hovedavtalen for Kirkens arbeidsgiverforening (KA). Det handler blant annet om likestilling og vårt felles ansvar for å motvirke klimakrisen, forteller Fagforbundets forhandlingsleder Karianne Heien.

Illustrasjon, Grinilunden kirke

Enighet for organisasjonsmedlemmer i kirken

Det er enighet mellom Fagforbundet og Kirkens arbeidsgiverforening om en ny tariffavtale for forbundets organisasjonsmedlemmer i KA-området.

Full streik: Prestene krever at nyansatte prester skal ha like god lønn som nå.

Fagforbundet i historisk prestestreik

Fem prester fra Fagforbundet er tatt ut i streik og streiker for kirkens framtid. Det er første gang prester i Norge streiker, muligens også i verden.

Oppgjøret i kirkelige virksomheter (KA) er i gang

Forhandlingene mellom Fagforbundet og KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. starter i dag. Fristen for å komme til enighet er mandag 2. november.

Illustrasjonsbilde.

Felles uttalelse om korona-situasjonen i kirkesektoren

Arbeidstakerorganisasjonene og KA ber om dialog, raushet og fleksibilitet lokalt i ei utfordrende tid.

Illustrasjonsfoto

Resultat for organisasjonsmedlemmer i KA

Torsdag 25 oktober kom Fagforbundet og KA (kirkelig arbeidsgiverforening) til enighet i årets oppgjør for Organisasjonsmedlemmer.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon for KA: Fra venstre bak: Arne Løseth, Stig Jørund B. Arnesen, Kai Nygård, Tone Faugli og Marianne Bratsveen.Fra venstre foran: Ingrid Myran, Helge Sørli og Kristin Bakker.

I havn med mekling i kirkelige virksomheter

Det ble meklingsresultat i avtaleområdet Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) natt til 19. september. Fagforbundet forhandlet fram et resultat som gir en årslønnsvekst på linje med arbeidslivet for øvrig.

Kan bli streik i kirkelige virksomheter

Dersom meklingen i tariffområde Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) ikke fører fram innen fristen ved midnatt tirsdag 18. september, kan kirkeansatte være i streik fra onsdag morgen 19. september.

Underskrift Jan Davidsen

Enighet i mellomoppgjøret for kirka

Det er enighet i forhandlingene mellom Fagforbundet og KA - for ansatte i bispedømmene og kirkerådet.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon til KA: Kjell Sverre Fostervold, Tom Espen Johansen, Marianne Bratsveen, Arne Løseth, Kristin Bakker og Helge Sørli.

Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i KA

Det er enighet i forhandlingene mellom Fagforbundet og KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, Mette Henriksen Aas.

Nytt gjennom­slag for hybrid­pensjon

- Vi ser på det som en seier at flere arbeids­giver­organisasjoner omfavner hybrid­pensjon, sier forhandlingsleder Mette Henriksen Aas i Fagforbundets arbeidsutvalg.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon f.v.: Helge Sørli (Forhandlingseneheten), Kjell Sverre Fostervold (Områdetillitsvalgt Ofoten sektor KA), Marianne Bratsveen (Tillitsvalgt Gjøvik kirkelige fellesråd), Arne Løseth (Forhandlingsenheten) og Mette Henriksen Aas (Politisk ledelse).

Godt resultat i KA-området

Fagforbundet kom til enighet med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) i årets tarifforhandlinger.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon f.v.: Helge Sørli (Forhandlingseneheten), Kjell Sverre Fostervold (Områdetillitsvalgt Ofoten sektor KA), Marianne Bratsveen (Tillitsvalgt Gjøvik kirkelige fellesråd), Arne Løseth (Forhandlingsenheten) og Mette Henriksen Aas (Politisk ledelse).

Forhandlingsstart for ansatte i kirka

Forhandlingene mellom Fagforbundet og Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) fortsetter mandag 20. juni.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?