Til hovedinnhold

Fagforbundet i historisk prestestreik

Full streik: Prestene krever at nyansatte prester skal ha like god lønn som nå.

Full streik: Prestene krever at nyansatte prester skal ha like god lønn som nå. (Foto: Birgit Dannenberg)

Fem prester fra Fagforbundet er tatt ut i streik og streiker for kirkens framtid. Det er første gang prester i Norge streiker, muligens også i verden.

17.12.2020 av Lars Helgerud
Sist oppdatert: 19.01.2021

Kjernen i konflikten er at arbeidsgiverne ikke vil videreføre et lønnstillegg fra en avtale som ble inngått for fem år siden. Avtalen gikk ut på at prester skulle kompenseres for at de ikke lenger hadde boplikt.

Kan tape 50-60 000 kroner

Arbeidstakersiden har i årets oppgjør krevd at lønnsnivået dette tillegget ga, skulle videreføres. Det gikk ikke arbeidsgiver med på og krever å kunne ansette prester på et lønnsnivå som ligger inntil 50-60 000 kroner under dagens nivå.

- Om ikke mange år blir jeg pensjonist, og jeg er redd for at vi ikke klarer å rekruttere prester til å ta over, forteller nestleder i Fagforbundet Teologene, Heinke Foertsch.

Nyansatte prester risikerer å måtte ta til takke med seksti tusen mindre i lønn enn sine kolleger, skulle arbeidsgiver vinne fram med sine krav. Også prester som søker seg til andre prestestillinger vil miste dette tillegget.

- Det er jo helt uholdbart. Det er ikke sånn at vi som jobber som prester i dag vil ha mer lønn, vi vil bare at de som kommer etter oss ikke skal ha mindre enn det vi har i dag, sier Foertsch som til daglig jobber som seniorprest i Groruddalen i Oslo.

Gjør det for framtidige prester

Om fire år er situasjonen slik at det vil mangle 200 prester på landsbasis. Dette vil i stor grad ramme distriktene, og frykten er at flere lokale kirker vil måtte stenge fordi de mangler prest.

- Det betyr jo at folk for eksempel ikke vil få julegudstjeneste i sin kirke, men må reise langt, forteller Foertsch.


Fagforbundet / Birgit Dannenberg

Historisk streik

Dette er utvilsomt første gang prester streiker i Norge, og sannsynligvis er det også første gang i verdenshistorien.

- Det er første gangen som vi vet om, at prester streiker. Det er ikke vanlig for prester å være fagorganisert, så det er ingen selvfølge for prester i andre kirkesamfunn eller andre land, forteller Sara Moss-Fongen som arbeider som prest og er streikeleder i Oslo.

Pandemien har lagt noen dempere på streikemarkeringene, men stort sett står det prester utenfor Oslo domkirke noen timer hver dag.

- Responsen har vært veldig positiv fra alle vi møter. Folk synes vi har en god sak og at det er rettferdig at vi skal kunne beholde den lønna vi faktisk har. Folk forstår at det er urettferdig at nyansatte prester skal starte med 60 000 mindre i lønn, avslutter Moss-Fongen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?