Ny hovedavtale for kirken

I havn med ny hovedavtale: f.v Anne Cecilie Andresen (forhandlingssjef i KA), Kristian Mollestad (forhandlingsleder Unio KA), Karianne Hansen Heien ( Fagforbundet) og Irmelin Stødle ( Delta).

I havn med ny hovedavtale: f.v Anne Cecilie Andresen (forhandlingssjef i KA), Kristian Mollestad (forhandlingsleder Unio KA), Karianne Hansen Heien ( Fagforbundet) og Irmelin Stødle ( Delta). (Foto: Helge Mathisen, KA)

– Vi har gjort viktige endringer i hovedavtalen for Kirkens arbeidsgiverforening (KA). Det handler blant annet om likestilling og vårt felles ansvar for å motvirke klimakrisen, forteller Fagforbundets forhandlingsleder Karianne Heien.

02.12.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 02.12.2021

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom de sentrale og lokale partene i medbestemmelsen. Den inneholder blant annet bestemmelser om samarbeid og medbestemmelse på arbeidsplassen.

Betydningen av medbestemmelse tydeliggjøres

– Avtalen innledes med en understreking av at medbestemmelse skal bidra til et godt arbeidsmiljø i virksomhetene. Hovedavtalen er et redskap for å la de ansattes erfaring, kompetanse og innsikt komme virksomhetene til gode. De tillitsvalgte og arbeidsgiver skal møtes som likeverdige parter, og partene oppfordres til å vise vilje til å finne løsninger og ha respekt for hverandres roller og interesser, forteller Heien.

En felles avtale

Helt siden rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) ble virksomhetsoverdratt ut av staten i 2017 har denne virksomheten hatt en egen tilleggsavtale til Hovedavtalen. Gjennom årets forhandlinger er alt samlet i én avtale.

Satsning på klima og miljø

– Den nye avtalen har bestemmelser og klima og miljø. Vi er stolte av at vi har kommet fram til en hovedtale som tydelig løfter fram ansvaret som arbeidslivets parter har i arbeidet for å motvirke klimakrisen, sier Karianne Hansen Heien.

I formålsbestemmelsen skriver partene:
Partene erkjenner at verden er i en klimakrise som krever handling på alle nivåer i samfunnet. Dette gjelder også for arbeidslivet. Partene ser det som sitt felles ansvar å verne om skaperverket og livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Hensynet til miljø og klima skal være en del av partssamarbeid og medbestemmelse, og bidra til å nå bærekraftsmålene.

I tillegg er det lagt inn en egen paragraf om grønt arbeidsliv. Her fastslås det at partene på alle nivå, jevnlig skal drøfte tiltak som bedrer virksomhetenes klimapåvirkning og vurdere konsekvensene for lønns- og arbeidsvilkår.

Likestilling og ikke-diskriminering

Hovedavtalen inneholder også en egen paragraf om arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette er en viktig bestemmelse som både arbeidsgiver og tillitsvalgte lokalt bør gjøre seg kjent med. Målet er at alle arbeidstakere må gis like muligheter. Ansvaret for dette ligger hos arbeidsgiver, men de tillitsvalgte har en viktig rolle som pådrivere i dette arbeidet.

Den nye hovedavtalen understreker også at de lokale partene særskilt skal drøfte

  • tiltak for å forebygge mobbing og trakassering
  • tiltak som gir økt bevisstgjøring om LHBT+-ansattes arbeidsmiljø
  • tiltak som motiverer og rekrutterer kvinner til lederstillinger og til andre stillinger der kvinner er underrepresenterte.

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?