Til hovedinnhold

Sosial profil i oppgjøret i kirken

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon i kirkeoppgjøret er fornøyde med oppgjøret. Fra venstre Kai Nygård, Kristin Bakker, Marianne Bratsveen, Bjørn Flikke og Thore Wiig Andersen

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon i kirkeoppgjøret er fornøyde med oppgjøret. Fra venstre Kai Nygård, Kristin Bakker, Marianne Bratsveen, Bjørn Flikke og Thore Wiig Andersen (Foto: Geirmund Jor)

Fagforbundet og de andre LO-forbundene i kirkelig sektor har forhandlet fram et lønnsløft for de ansatte. Resultatet er på linje med oppgjørene i offentlig sektor og sikrer en god lavlønnsprofil både i felles- og menighetsrådene og i rettssubjektet Den norske kirke. 

15.06.2023
Sist oppdatert: 26.06.2023

Fagforbundet gikk inn i oppgjøret med et krav om at de lavtlønte skulle prioriteres. 

– Det mener vi at vi har fått til. Vi har fått en god sosial profil i dette oppgjøret. De lavest lønte i fellesråd og menighetsråd har fått et solid løft. Det er forskjellige grunnlag for beregninger i rettssubjektet den norske kirke og felles- og menighetsråd. Det gjør at tallene ikke er direkte sammenliknbare, men regnet i prosent kommer de lavest lønte best ut. Det var målet, og det har vi oppnådd, sier Kai Nygård, forhandlingsleder i Fagforbundet og LO-forbundene

LO-forbundene i kirkelig sektor er Fagforbundet, FO, og Creo.

I fellesråd og menighetsråd gis tillegg på mellom kr 23 800 og kr 38 000.

I rettssubjektet den norske kirke gis et prosenttillegg på 6,1 % eller 6,8 % avhengig av stilling, samtidig som alle sikres et kronetillegg som ikke er lavere enn kr 37 500.

Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2023. Ettersom årets oppgjør var et mellomoppgjør, ble det bare forhandlet om lønn. 

– Vi er fornøyde med å oppnå en ramme på nivå med offentlig sektor i stort sier Kai Nygård, forhandlingsleder i Fagforbundet. Det er høyere enn ramma for frontfaget.

Lønnstilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg. 

22. juni var det forhandlinger om mellomoppgjøret for organisasjonsmedlemmer i KA. Partene ble enige om å fortsette forhandlingene etter sommerferien.

Se også egen tariffside for KA (scroll nederst for nettversjon av lønnstillegg og oppdatert garantilønnstabell)

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?