Til hovedinnhold

I havn med mekling i kirkelige virksomheter

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon for KA: Fra venstre bak: Arne Løseth, Stig Jørund B. Arnesen, Kai Nygård, Tone Faugli og Marianne Bratsveen.Fra venstre foran: Ingrid Myran, Helge Sørli og Kristin Bakker.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon for KA: Fra venstre bak: Arne Løseth, Stig Jørund B. Arnesen, Kai Nygård, Tone Faugli og Marianne Bratsveen.Fra venstre foran: Ingrid Myran, Helge Sørli og Kristin Bakker. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Det ble meklingsresultat i avtaleområdet Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) natt til 19. september. Fagforbundet forhandlet fram et resultat som gir en årslønnsvekst på linje med arbeidslivet for øvrig.

18.09.2018 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 20.09.2018

Kai Nygård, forhandlingsleder for Fagforbundet, er fornøyd med at det ikke ble streik.

- Det ble et resultat som gir en sikker lønnsutvikling for medlemmene. Blant annet fikk vi nedsatt partsammensatte utvalg der vi sammen med arbeidsgiver skal se på lønnssystemene for ulike arbeidstakergrupper. Det var viktig for oss, sier Nygård.

Skriv ut informasjonsplakat til arbeidsplassen din

Dette ble resultatet etter mekling:

 • Alle ansatte i den norske kirke, som sentralkirkelige organ og bispedømmer, får et tillegg på 1,7 % av den enkeltes grunnlønn, gjeldende fra 1. mai 2018. Dette gjelder både stillinger som er innplassert i lønnsgrupper og de unormerte stillingene. Alle lønnsgrupper, samt laveste årslønn på alle unormerte stillingskoder, øker tilsvarende.
   
 • For arbeidstakere i fellesråd og menighetsråd med flere, gis sentrale tillegg av varierende størrelse fra 1. august 2018. Størrelsen på tilleggene er mellom 4500 og 6800 kroner, avhengig av lønnsgruppe og ansiennitetstrinn. Tabellen for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet økes tilsvarende fra 1. august 2018.
   
 • Ansatte i stillinger uten fastsatt garantilønn gis et tillegg på 1,3 % av den enkeltes grunnlønn, gjeldende fra 1. mai 2018. Dette omfatter ikke ansatte som lokalt er knyttet til lønnsgruppe 1 til 5.
   
 • Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger.
   
 • Lørdags- og søndagstillegget økes til minst 53 kroner per time med virkning fra 1. januar 2019.
   
 • Kvelds- og nattillegget for de som jobber skift og turnus justeres med at tabellen bortfaller. Alle vil nå få minst 56 kroner per time gjeldende fra 1. januar 2019.
   
 • Kvelds- og nattillegget for dagarbeidere økes fra minst 25 til minst 28 kroner per time. Økningen gjelder fra 1. januar 2019.
   
 • Fagarbeider som har fullført Kirketjenerskolen gis et tillegg på 10 000 kroner.
   
 • Lønn for alderspensjonister økes til 201 kroner per time fra 1. mai 2018.
   
 • Det er nedsatt et partsammensatt utvalg som skal vurdere om det bør være en lønnskompensasjon for ansatte som gjennomfører gravplasskolen – slik at den lønnsmessig likestilles med kirketjenerskolen.

Oppgjøret går nå til uravstemning.

Se ny lønnstabell og mer om KA

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?