Til hovedinnhold

Nyheter

Kurs i samtaleteknikk

Gode samtaler er en sentralt verktøy i godt miljøarbeid. På dette kurset får deltakerne mulighet til å "prøve seg i praksis", kombinert med en god teoretisk innføring.

Besøk på sykepleierskolen 21.8.Leder av seksjon helse og sosial, Brit Kalnæs

Etnisitets og Rus – Flukt, eksil og kulturelle forskjeller i behandling

Det flerkulturelle samfunnet utfordrer hjelpeapparatet og ukjente problemstillinger oppstår i møtet mellom klienten, hjelperen og hjelpesystemene i sin helhet.

Besøk på sykepleierskolen 21.8.

Samtidig rus og voldsbehandling - et nødvendig tilbud i rusomsorgen

Psykologspesialist Per Isdal deler kliniske erfaringer i kurset Samtidig rus og voldsbehandling - et nødvendig tilbud i rusomsorgen.

Kognitiv svikt ved psykiske lidelser og rusmisbruk

Hvordan kan man forstå og tilrettelegge for vanskene ved kognitiv svikt ved psykiske lidelser og rusmisbruk? Merete Øie holder kurs om temaet.

Konfliktdempende kommunikasjon

Arbeidsmiljøsenteret og fagmiljøet Klinsj tilbyr tilbyr kurs i Konfliktdempende kommunikasjon – den nødvendige samtalen. Her kan ansatte og brukere gå på kurs sammen!

Konflikthåndtering og meglingsmetodikk

Arbeidsmiljøsenteret og Klinsj tilbyr skreddersydd kurs i konflikthåndtering og meglingsmetodikk i miljøarbeid

Hvordan møte psykisk syke brukere i hjemmetjenesten og sykehjem

Hvordan møter vi en bruker med psykiske lidelser? Når og hvordan starter man en samtale?

Bistand i dagliglivet: Inviterende og insisterende praksis

Tjenesteutøvere skal bidra i brukeres liv og hverdagsliv på måter som ivaretar deres frihet og selvbestemmelse så langt som mulig innenfor det som er faglig forsvarlig.

Møte med pårørende

Hvordan møte pårørende? Velkommen til et engasjerende fag- og refleksjonsprogram om kommunikasjon, yrkesroller og praktisk yrkesetikk.

For at vi kan være stolte av jobben vi gjør

Velkommen til et aktuelt og inspirerende program om etisk refleksjon, praktisk yrkesetikk og yrkesrolle!

Folk vil være sjef i eget liv (Dagsavisen)

Å ta Brukerstyrt personlig assistanse ut av helse- og omsorgsloven kan slå feil ut. Kronikk v/ Hege Weimand Larsen, Drude Berentsen og Marianne Skattum

Myskja-skolen; Kurslederopplæring - Musikk som miljøbehandling i eldreomsorgen-1686

I de senere år har det vært økende interesse for å utvikle miljøtiltak og ikke-medikamentelle terapier som del av primærbehandlingen.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?