Til hovedinnhold

Etnisitets og Rus – Flukt, eksil og kulturelle forskjeller i behandling

Besøk på sykepleierskolen 21.8.Leder av seksjon helse og sosial, Brit Kalnæs

Besøk på sykepleierskolen 21.8.Leder av seksjon helse og sosial, Brit Kalnæs

Det flerkulturelle samfunnet utfordrer hjelpeapparatet og ukjente problemstillinger oppstår i møtet mellom klienten, hjelperen og hjelpesystemene i sin helhet.

09.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 29.05.2019

Dette 2-dagerskurset ønsker å rette fokus mot ulike sosiale, psykologiske og kulturelle elementer som kan ha betydning for hvordan dette møtet forløper.  Overskriften er hvordan man skal forstå og møte de utfordringene som oppstår og som har sin kilde i kulturforskjeller, utfordringer i eksil og traumer i forbindelse med flukt. Man får innblikk i alternative måter å se på rus og psykiske lidelser. Kurset har ikke fokus på rusmidler og går ikke inn på rusbehandling spesifikt, men fokuserer på veier frem til rusdebut og hvordan rusmiddelmisbruk kan forståes. Det vil også være fokus for hvordan traumer og stress i forbindelse med flukt og eksiltilværelse kan øke risikoen for rusmisbruk.

Mål
Etter endt kurs skal deltakerne ha generelle kunnskaper om kulturelle utfordringer i klientarbeid (rus/etnisitet), ha økte ferdigheter i møtet med brukergruppen, og få innblikk i alternative måter å se på rus og psykisk lidelse avhengig av kultur.

Målgruppe
Alle som jobber med etniske minoriteter i kommuner, helsetjenesten og NAV. Salto- koordinatorer, folkehelsekoordinatorer, kulturarbeidere, rusrådgivere, private organisasjoner, og spesialisthelsetjenesten mv.

Foredragsholdere
Mehdi Farshbaf er psykolog og dr. gradsstipendiat ved NKVTS og arbeider på Lovisenberg DPS i Seksjon for ambulant virksomhet/Traumatiserte flyktninger. Han er en mye brukt foredragsholder om traumer og terapi.

Espen Freng fra KoRus Oslo er sosialantropolog og har jobbet med etniske minoriteter og rus i en årrekke.

Haidar Hamra har bakgrunn som enslig mindreårig asylsøker (EMA) og jobber i dag som ingeniør.

Kontaktinformasjon
Kursansvarlig Espen Freng : espen.freng@vel.oslo.kommune.no

Kontornummer: 23 42 71 28

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?