Til hovedinnhold

For at vi kan være stolte av jobben vi gjør

Velkommen til et aktuelt og inspirerende program om etisk refleksjon, praktisk yrkesetikk og yrkesrolle!

07.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 27.05.2019

I dagens yrkesliv blir det stilt store krav til kompetanse, holdninger og forståelse av egen rolle: hvordan ønsker vi å framstå i jobben vår - og hvilke verdier skal prege det vi gjør?

Innhold

 • Praktisk yrkesetikk – omsorg og profesjonalitet
 • Verdigrunnlag og forståelse av egen yrkesrolle
 • Mitt forbilde?!
 • Etiske og yrkesetiske retningslinjer
 • Metoder for etisk refleksjon
 • Praksiseksempler fra yrkeshverdagen
 • Mer enn du ser. Om forforståelse og faktisk forståelse.
 • Bestemme selv?! Om brukermedvirkning og kommunikasjon
 • Taushetsplikt, tillit og samarbeid
 • Likestilling og vern mot diskriminering
 • Arbeidsglede, arbeidsmiljø og kollegastøtte
 • Møte med mennesker i krise – praktisk krisestøtte

Om foreleser

John Grimsby er kjent som en engasjert kursholder med faglig tyngde og en fortellende form som er lett å lytte til. Han er utdannet sykehusprest og har i mange år arbeidet ved Oslo universitetssykehus og Rettsmedisinsk institutt med å ta imot familier og pårørende kort tid etter ulykker og brå død. Han har også undervist i yrkesetikk ved Høgskolen i Oslo og ledet Signo Conrad Svendsen senter i Oslo og Trondheim. John Grimsby har i mange år arbeidet sammen med Fagforbundet, kommuner og virksomheter over hele landet med fagutvikling og yrkesetikk.

Praktisk informasjon

Programmet egner seg som hel- eller halvdagskurs eller som åpne medlemsmøter/kveldsprogram. Foreleser tilpasser innhold og form til yrkesgrupper og lokale forhold. I god tid på forhånd vil kursarrangør få tilsendt kopieringsoriginal til kurshefte for deltakerne.

For helsepersonell er kurset godkjent for Fagforbundets ordning med klinisk fagstige.

Pris. Etter avtale.

Kontakt

John Grimsby
415 19 365
john@jgrimsby.no

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?