Til hovedinnhold

Samtidig rus og voldsbehandling - et nødvendig tilbud i rusomsorgen

Besøk på sykepleierskolen 21.8.

Besøk på sykepleierskolen 21.8.

Psykologspesialist Per Isdal deler kliniske erfaringer i kurset Samtidig rus og voldsbehandling - et nødvendig tilbud i rusomsorgen.

09.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 29.05.2019

Per Isdal er  leder for behandlingssenteret Alternativ til vold (ATV) i Stavanger.

Per Isdal tar til orde for en mer helhetlig behandlingsinnsats i rusfeltet som i større grad integrerer voldsbearbeidelse og behandling for de rusrelaterte problemene.

Sammen med Per Nørbech etablerte Isdal i 1987 stiftelsen Alternativ til vold (ATV), Europas første spesialiserte behandlingstilbud for voldsutøvere. Etableringen brøytet vei for et fagfelt som var oversett og tabuisert. Senere er ATV utvidet til å tilby hjelp også til voldsofre og familiemedlemmer som på ulike måter er berørt av volden, og er blitt en eksportartikkel til andre nordiske land og deler av Europa.

Kontaktinformasjon Per Isdal:

Telefon 22 40 11 10

Mail:  post@atv-stiftelsen.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?