Til hovedinnhold

Kognitiv svikt ved psykiske lidelser og rusmisbruk

Hvordan kan man forstå og tilrettelegge for vanskene ved kognitiv svikt ved psykiske lidelser og rusmisbruk? Merete Øie holder kurs om temaet.

09.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 04.06.2019

Om foreleseren:

Merete Øie er psykolig og har har omfattende undervisningspraksis for bl.a. helseinstitusjoner. Hun arbeidet klinisk og forskningsmessig med spørsmål knyttet til nevrokognitiv funksjon hos barn, ungdom og voksne i 20 år. Hun har publisert flere internasjonale fagartikler og bokkapitler om nevrokognitive forstyrrelser ved nevropsykiatriske lidelser.

 

Tema for kurs:

  • Hva er kognisjon?
  • Hvilke forhold påvirker kognisjon?
  • Kognitive vansker og ulike tilstander (eks. ved rusmisbruk,  AD/HD, psykoser, Asperger syndrom,  depresjon, PTSD/multitraumer  m.m).
  • Hvordan kartlegge kognisjon?
  • Hva betyr kognitive vansker for hverdagens funksjon?
  • Hvordan tilrettelegge for vanskene?

Varighet:

Øie kan forelese fra 1-5 undervisningstimer. Avtale om foredrag bør gjøres god tid i forveien (helst mer enn 6 mnd før).

Kontakt:

Merete Glenne Øie

Telefon: 40889007 (mobil)

E-post:  mail@mereteoie.no

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?