Til hovedinnhold

Konflikthåndtering og meglingsmetodikk

Arbeidsmiljøsenteret og Klinsj tilbyr skreddersydd kurs i konflikthåndtering og meglingsmetodikk i miljøarbeid

09.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 29.05.2019

Innholdsbeskrivelse:

Dette kurset handler om hvordan du kan

  • ta opp vanskelige temaer uten å trappe opp situasjonen
  • kommunisere godt i konfliktfylte situasjoner
  • bruke meglingsmetodikk for å hjelpe andre til å løse konfliktene sine

Gjennom kurset styrkes deltakernes mot og kompetanse til å initiere og gjennomføre nødvendige, kanskje konfliktfylte samtaler, og på den måten bidra til et arbeidsmiljø der både ansatte og brukere føler seg trygge. Deltakerne får også en innføring i meglingsmetode til bruk i situasjoner der de skal bistå parter i konflikt.

Vi går gjennom enkle teoretiske modeller for kommunikasjon, og konkrete samtaleverktøy, blant annet meglerens skript, som deltakerne kan ta i bruk så snart de er tilbake på jobben.

Det legges opp til en involverende prosess, der deltakerne får videreutviklet sine samtaleferdigheter.

Målgruppe:

Personer som arbeider innenfor rus, psykiske lidelser, demens, krisesentre, ungdom med særskilte behov med mer.

Kollegaer på samme arbeidsplass, eller fra ulike arbeidsplasser.

Ansatte og brukere sammen.

Kurstilbyderne:  Kurset er et samarbeid mellom Arbeidsmiljøsenteret og fagmiljøet Klinsj.

Arbeidsmiljøsenteret har gjennom mer enn 70 år vært ledende i Norge innenfor kurs og opplæring knyttet til arbeidsmiljø. www.arbeidsmiljo.no.

Fagmiljøet Klinsj har gjennom hundrevis av kurs, veiledninger og meglingsmøter blitt en sentral tilbyder av konflikthåndteringskompetanse i Norge. 

Varighet: 2 dager – 2 instruktører.

Kontakt: Camilla Farstad, e- post: camilla@klinsj.no, telefon: 97970620

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?