Til hovedinnhold

Møte med pårørende

Hvordan møte pårørende? Velkommen til et engasjerende fag- og refleksjonsprogram om kommunikasjon, yrkesroller og praktisk yrkesetikk.

07.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 23.05.2019

Mange vil i sine yrkesroller kunne møte pårørende i mange ulike situasjoner. Pårørende kan være uvurderlige ressurser for pasienter og brukere. Hvordan legge til rette for at de kan bli til best mulig støtte? Møte med pårørende kan samtidig være faglig, menneskelig og praktisk utfordrende: Noen ganger vil de kunne kjenne seg frustrerte og hjelpeløse - og selv ha behov for forståelse og støtte. Eller pårørende kan ha forventninger og oppfatninger i strid med brukerens behov og personalets faglige verdier. Hva gjør vi da?

Programmet passer for alle yrkesgrupper. Målet er å bidra til kunnskapsbasert praksis og trygghet i egen yrkesrolle. Kurset er godkjent i Fagforbundets fagstiger.

Innhold

 • Yrkesetikk: hvordan ønsker vi å framstå i våre yrkesroller?
 • Mennesker og miljøer i krise: Normale krise- og stressreaksjoner
 • Et menneske er mer enn vi ser. Om kommunikasjon og perspektiver
 • Pårørende som ressurser og med behov for støtte
 • Ny nasjonal fagveileder om møte med pårørende
 • Pårørende og dødsfall
 • Avskjed og ritualer
 • Kan jeg være med? Barn som pårørende
 • Etiske utfordringer og praksiseksempler fra arbeidshverdagen
 • Andres krise og egen sårbarhet: vi er alle pårørende
 • Arbeidsmiljø, kollegastøtte og selvhjelp

 

Om foreleser

John Grimsby er kjent som en engasjerende kursholder med faglig tyngde og inkluderende form. Han er utdannet sykehusprest og har i mange år arbeidet ved Oslo universitetssykehus og Rettsmedisinsk institutt med mottak av pårørende kort tid etter ulykker og brå død. John Grimsby har undervist i yrkesetikk og krisepsykologi ved Høgskolen i Oslo og ledet Signo Conrad Svendsen senter i Oslo og Trondheim. I dag er han kirkesjef i Asker, rådgiver i familievernet og bistår Fagforbundet og kommuner over hele landet med fagutvikling og kurs.

Praktisk informasjon

Programmet egner seg som hel- eller halvdagskurs eller som åpne medlemsmøter/kveldsprogram. Foreleser tilpasser innhold og form til yrkesgrupper og lokale forhold. I god tid på forhånd vil kursarrangør få tilsendt kopieringsoriginal til kurshefte for deltakerne.

For helsepersonell er kurset godkjent for Fagforbundets ordning med klinisk fagstige.

Pris. Etter avtale.

Kontakt

John Grimsby
415 19 365
john@jgrimsby.no

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?